Dronningen på sommer-
togt i Varde Kommune
Lørdag 4. juni 2016

 

Lørdag formiddag gjorde dronningen stop ved Oksbøl, den tyske flygtninge- kirkegård og lejr, Danmarkshistoriens største.
Mod slutningen af Anden Verdenskrig kom civile tyskere på flugt til Danmark.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Lørdag den 4. juni gjaldt det så Varde Kommunes anden planlagte dagsprogram for dronningen. Dronning Margrethe havde nemlig på sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog planlagt et to-dags besøg i kommunen. Første stop gjorde dronningen ved Danmarkshistoriens største flygtningelejr ved Oksbøl, hvor 1797 personer på flygtninge-kirkegården ligger begravet.
Omkring slutningen af Anden Verdenskrig, 1945 - 1949, kom 250.000 civile tyskere til Danmark på flugt fra krigens rædsler. Da lejren var størst, boede der omkring 36.000 mennesker, så stedet i praksis var Danmarks sjettestørste by med næsten lige så mange indbyggere som Esbjerg.
Flygtningekirkegården blev anlagt efter Anden Verdenskrig for at have et sted at begrave de mange tyske flygtninge og soldater. Kirkegården tjener i dag som mindeanlæg med hundredvis af kors, der markerer området.
I dag er der ikke mange spor tilbage efter flygtningelejren, der nu er et tætbevokset plantageområde. Dog kan lejrens vejnet spores, ligesom den gamle hospitalsbygning fortsat eksisterer.
Museumsdirektør Klaus K. Jensen havde fornøjelsen at vise dronningen rundt i lejren. Klaus Jensen og Margrethe blev ledsaget af den forhenværende udenrigsminister i det tidligere østtyskland DDR, Marcus Meckel, der blandt andre var inviteret med som gæst.

 

I Oksbøl blev dronningen fortalt om det nye flygt-ningemuseum, der er under vejs på resterne af flygtningelejren.

 

Ved denne lejlighed fik dronning Margrethe mulighed for at se en gammel myg i et stykke rav, fremvist af projektleder Mette Bjerrum Jensen fra Museet for Varde By og Omegn.

 

 

Dronning Margrethe tog pænt afsked med Varde kommunes borgere, der havde taget opstilling i den tidligere flygtningelejr.

 

Dronningen studerede nøje det store stykke rav hun fik overrakt i hånden.

I et fantastiks sommervejr, klar himmel og 29 grader, fik dronning Margrethe en storslået naturoplevelse.
I naturparken drog Margrethe op i et fugletårn ved Filsø, hvorfra hun kunne skue ud over en stor del af de i alt 915 hektar, der i dag dækker Filsø, komplet med fugleøer og vandrestier. Genoprettelsen af Filsø sluttede i oktober 2012 og omtales som "Det botaniske mirakel".
Fire år efter Filsøs genopretning er der allerede vendt fuglearter tilbage til området, som forsvandt i takt med landbrugets ibrugtagen. Hele Naturpark Vesterhavet har i dag status  som europæisk fuglebeskyttelsesområde.
Der er derfor gode muligheder for at opleve, blandt andet havørne og den ynglende sandterne, ligesom området desuden er rigt på vilde kronhjorte.
Efter besøget ved Filsø gjorde den kongelige kortege et kort stop ved Gammel Gab og Lønne strand, hvor dronningen fik mulighed for at nyde et 360 graders panorama view ud over klitterne i Naturpark Vesterhavet.
Naturpark Vesterhavet blev etableret i 2014 og strækker sig over cirka 22.500 hektar, der ligger som et bælte langs Vesterhavskysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvandshuk og Nymindegab. Området er en af de syv danske naturparker og er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer.

 

Den kongelige kortege gjorde et stop ved klitterne langs Vesterhavet. Med klar himmel og 29 grader fik dronningen en stor oplevelse i Naturpark Vesterhavet.

 

Vardes borgmester, Erik Buhl, fulgte dronning Margrethe rundt i naturparken.

 

 

Dronningen og borgmesteren med følge vandrede ud i naturparken langs vestkysten.

 

Ved Lønne Strand nød dronning Margrethe det fantastiske udsyn, ud over det flotte og smukke klitlandskab.

 

 

Margrethe nød sit 360 graders panorama view ud over klitterne langs Vesterhavet.

 

Dronningen tog plads i kongehuset Krone 12.
Hun forlod igen naturparken ved Vesterhavet, efter hendes storslåede naturoplevelse.

Dronningen sluttede dagen af i Nymindegab, på Museet, hvor især museets fine arkæologiske fund, Lønnepigen, fangede hendes interesse. For over 40 år siden gik en bonde ved Lønne og pløjede sin mark med heste, hvor han pludselig  så en sten og potteskår. Han gravede et hul og fandt et fint kar af ler. Bonden havde fundet en grav fra jernalderen, som arkæologerne øjeblikkelig kastede sig over. I graven lå en kvinde, der var blevet begravet der for 1800 år siden. Stedet hedder Lønne Hede, og derfor kom kvinden til at hedde Lønnepigen.
Museumsinspektør på Nymindegab Museum, Lene B. Frandsen, fortalte med begejstring dronning Margrethe om jernalderkvinden. der blev fundet i 1969.

 

Sidste punkt på det to-dages royale besøg i Varde Kommune fandt sted på Nymindegab Museum.

 

Dronningen var en tur i Savmøllen, der er bygget i slutningen af 1800-tallet, hvor den oprindeligt blev brugt til at skære strandingstømmer op. Vinden bestemte om der kunne saves eller ej.

 

 

 

Dronningen spadserede sammen med museumsdirektør Claus K. Jensen over til Savmøllen.

 

Den gamle sorte Savmølle er en såkaldt "stokmølle", som der i dag er meget få tilbage af i Danmark.

 

Dronning Margrethe sluttede besøget i Nymindegab af med udtalelser til pressen.
TV syd og Trine Larsen fra Billedbladet fik et interview med dronningen.

Foran Museet i Nymindegab spillede Varde Garden op, da dronningen tog afsked med Varde Kommune efter to hektiske dage. Mange borgere havde taget opstilling langs Vesterhavsvej, for at tage den sidste afsked med hende.
Dronningens næste togt med Dannebrog fandt sted allerede otte dage efter besøget i Varde, hvor det gjaldt et fire dages officielt besøg, 12. - 16. juni, på Færøerne.

Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002
 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14. september
2007

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

Kommunerne
Ikast-Brande
& Herning
4. juni 2009

 

Lemvig
6. september
2009

40-års
Regerings-
jubilæum 2012
14. - 15. januar

Indvielse i
Viborg
Domkirke
2. sept. 2012

Næstved
4. september
2012

Herning
Købstads
jubilæum
1. april 2013

Ringkøbing
2. september
2014

Nykøbing
på Mors
4. september
2014

Vejle
2. september
2015

Sommertogt
Silkeborg
2018

Tager residens på
Gråsten Slot
16. juli 2019