Regentparrets besøg i
Juelsminde og Hedensted

 

Kongeskibet Dannebrog sejlede klokken 9.20 ind i Juelsminde Bugt, lagde til kaj i Juelsminde Havn. Klokken 9.30 gik dronning Margrethe og prinsgemal Henrik fra borde.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Fredag den 6. juni 2008 ankom dronning Margrethe og prinsgemal Henrik med Kongeskibet Dannebrog på officielt besøg i Juelsminde og Hedensted. Dannebrog stævnede klokken halvti ind i Juelsminde Havn med de kongelige gæster ombord, der på kajen blev modtaget af stiftamtmand Torben Sørensen. Torben Sørensen udråbte et nifoldigt leve for regentparret. Juelsminde Pigegarde spillede kongesangen.

 

 

Dronningen gik fra borde og blev modtaget af borgere fra Hedensted Kommune.

Blomsterpige Emilie Marie Lykke Jensen overrakte Majestæten blomster og nejede.

Stiftamtmand Torben Sørensen tog imod regentparret inden han overdrog værtskabet videre.

Blomsterpige Emilie Marie Lykke Jensen, der går i 1. klasse på Juelsminde skole overrakte dronningen blomster.
Stiftamtmand Torben Sørensen præsenterede Dronningen og Prinsen for Hedensted Kommunes borgmester Jørn Juhl Nielsen, der tog over og sammen med viceborgmester Erik Kvist præsenterede modtagelseskomitéen for regentparret.
Modtagelseskomitéen bestod af regionsrådsformand Bent Hansen og Anne Marie Blach Hansen, biskop Niels Henrik Arendt og Birgitte Arendt, retspræsident Bodil Ruberg, politidirektør Lone Krag Sehested og Niels Sehested, oberst Jørn Møller Sørensen og Alice Sørensen, hjemmeværnsdistrikschef Jens Sund, kolonnechef Ole Mæhlisen og Birthe Poulsen, kommunaldirektør Jesper Thyrring og Else-Marie Thyrring Møller, havnebestyrelsesformand Erik Lorensen og Lis Lorensen samt havnefoged Carsten Clausen og Karin Clausen.

 

Stiftamtmand Torben Sørensen udråbte et nifoldigt leve for Danmarks regentpar, dronning Margrethe og prinsgemal Henrik på havnen.

Efter modtagelsen på havnekajen overdrog Torben Sørensen værtskabet videre til Hedensted Kommune ved borgmester Jørn Juhl Nielsen.

Efter modtagelsen på havnen, efter dronning Margrethe og prins Henrik havde hilst på de mange fremmødte gik regentparret ombord på kongeskibet, idet prins Henrik skiftede om til civilt.
Mange valfartede til havnen i Juelsminde for at få et glimt af de kongelige gæster, der gæstede Hedensted Kommune. Vejret var fint og varmt, som på en sommerdag.

 

Regentparret hilste først på modtagelseskomitéen, faneborgen med 20 faner, publikum og Juelsminde Pigegarde, inden de gik ombord.

Kongeskibet Dannebrog er bygget på Orlogsværftet 1931-1932. Skibet har en mastehøjde på 23 meter og stikker i alt 3,62 meter dyb.

Hedensted Kommunes officielle modtagelse af regentparret fandt sted på Juelsminde Rådhus. Foran rådhuset, ved hovedindgangen, bød 2. viceborgmester Erik Vinter og vicekommunaldirektør Johan Stadil Petersen velkommen.
Borgmester Jørn Juhl Nielsen bød i byrådssalen, hvor byrådet stod klar til at modtage, velkommen og overrakte kommunens gave.

 

Hedensted Kommunes byråd stod i byrådssalen klar til at modtage de kongelige gæster.

Regentparret ankom til Juelsminde Rådhus i Krone 1. Borgmesteren fulgte regentparret ind.

Dronningen Margrethe og prins Henrik hilste på alle byrådsmedlemmer, da de trådte ind i byrådssalen. Ud over byrådet var også modtagelseskomitéen, blomsterpigen samt hendes forældre til stede i salen ved den officielle modtagelse.
Borgmesteren fortalte om Hedensted Kommune som den kendes i dag. 1. januar 2007 blev kommunen sammenlagt af de tre tidligere kommuner Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde. Borgmesteren fortalte derfor også, at for henholdsvis 10 og 16 år siden, havde to af de tre kommuner haft æren af regentparrets besøg.

 

Dronningen hilste på de fremmødte i byrådssalen inden de tog plads overfor borgmesteren.

Midt i byrådssalen var der sat pladser op til hoffet, forrest regentparret, bagved deres følge.

På vegne af borgerne i kommunen og byrådet overrakte borgmester Jørn Juhl Nielsen byens gave til regentparret.
Med gaven ønskede man at give en oplevelse af, hvad man kunne frembringe fra jord og hav. Dette var bl.a. inspireret af kommunens ny våben, der hedder "Fra hav til højderyg" - et kommunevåben, der samlet dannede et billede af en grøn kommune, ved det blå hav. Gaven skulle selv tale til sanserne - synet, smagen og duften, fortalte borgmesteren i byrådssalen på rådhuset. Efter overrækkelsen var kommunen vært ved en lille forfriskning.

 

Borgmester Jørn Juhl Nielsen bød regentparret officielt velkommen til Hedensted Kommune.

Borgmesteren afslørede Hedensted Kommunes gave til dronning Margrethe og prins Henrik.

Efter byens officielle modtagelse var der planlagt et fyldigt program for regentparret. Første stop blev på Vejlefjord Centret, hvor også Hedensted Kommunes frokost fandt sted. Efter frokosten delte regentparret sig.
Dronningen besøgte Rustik Butik i Hedensted og købmand Lars Larsen på JYSK.
Prinsgemal Henrik var på besøg hos Plejecentret Kildevældet og DAKA Biodielsel a.m.b.a. Fællesprogrammet igen gjaldt et besøg på Barritskov Landkøkken og Gårdbutik, derefter Palsgaard der underholdte ved Palsgaard Sommerspil samt rundvisningen i pilotafdelingen for margarine og finkost. På vejen tilbage til Kongeskibet Dannebrog gjorde regentparret et kort stop ved Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskoles gymnastikopvisning på Storstranden.
Det officielle besøg blev afsluttet med reception på Kongeskibet.

Dronning Margrethe og prins Henrik rejste sig, gik frem mod gaven og studerede indholdet sammen med kommunens borgmester Jørn Juhl Nielsen.