Vejle
 675-års
købstadsjubilæum

 

Vejles borgmester Flemming Christensen bød i byrådssalen på Rådhuset dronning Margrethe og prins Henrik velkommen til Vejle.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Vejle fejrede 16. august 2002 sit jubilæum, 675 år som købstad.
Regentparret besøgte torsdag den 5. september Vejle i anledning af jubilæet. Kongeskibet Dannebrog anløb Sydkajen i Vejle Havn klokken ti, hvor amtmand Erik Toftgaard og frue modtog regentparret og udråbte et nifoldigt leve.
Blomsterpigen Tina Sandberg overrakte dronningen blomster. Slesvigske Musikkorps spillede Kongesangen. Amtmanden Erik Toftgaard præ:senterede Vejles borgmester Flemming Christensen og frue for regentparret, borgmesteren tog over og præsenterede de øvrige medlemmer af Vejle byråd med flere.
Under besøget i Vejle ledsagede borgmester Flemming Christensen Hendes Majestæt dronning Margrethe, og 1. viceborgmester Olaf Haahr Hans Kongelige Højhed prins Henrik.

           

Amtmand Erik Toftgaard og frue modtog regentparret på kajen i Vejle, udråbte et nifoldigt leve inden borgmesteren tog over og præ:senterede byens øvrige medlemmer, først politimesteren, viceborgmestrer, byrådsmedlemmer, kommunaldirektør, havnebestyrelsesformand, havnemester, amtsborgmester/direktør, provst Leif Arffmann og med flere for dronning Margrethe og prins Henrik.

Byens officielle modtagelse af regentparret fandt sted på rådhuset. Slesvigske Musikkorps spillede på Rådhustorvet. Fireårige Marie-Louise Haahr overrakte dronningen blomster, byens buket og 2. viceborgmester Tom Skovgaard sammen med kommunaldirektør Niels Ågesen tog imod regentparret.
Rådhuset er Vejles 4. rådhus og opført i 1878 i datidens byggestil - nygostisk stil. Det er et flot og elegant rådhus i to etager med kælder og et højt tårn.
I tårnet blev munkenes klokke hængt op. Det er denne klokke, der stadig kan høres ved timeslag. Rådhusklokken stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1400-tallet og var oprindelig stormklokke i Dominikanerklostret i Vejle.
Det var arkitekt C. Lehndorf, der var mester for dette bygningsværk. Rådhuset er senere i 1919 til 1920 blevet restaureret af Københavns Rådhus' arkitekt, Martin Nyrup. Mange senere istandsættelser har næsten slettet sporerne af hans værk.
I byrådssalen hænger et sjældent portræt af Kong Hans, som regerede Danmark fra 1481 til 1513.
I følge gavebrev af 11. juni 1504 skænkede Kong Hans byen store arealer på Nørremarken. Deraf navnene, Kong Hans' Eg og Kong Hans Vej.
Borgmesterportrætter pryder i dag væggene i byrådssalen. 
I byrådssalen talte borgmesteren, bød velkommen og overrakte dronningen og prinsen byens gave.

Dronningens gave:

Jellingbægeret - Det er en sølvkopi af det bæger, dateret til året 958 eller 959, der i 1820 blev fundet i Jelling Nordhøjs gravkammer. Det er udsmykket med to sammenslyngede båndformede dyr med åbent gab samt et skrin med potter og blade.

Prinsens gave:

Spadserestok, denne spadserestok er ikke produceret i Vejle, men for få år siden leverede Vejle Piskefabrik stokke til det ganske land. De blev med forskellige inskriptioner, lavet i Grejsdalen.

           

Regentparret med følge, teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, formand for City-Vejle, Tage Schmidt og citychef Jan Lesemann samt borgmesteren spadserede ad gågaden Torvegade til Rådhuset. Undervejs blev der gjort ophold ved montrerne, der viser Vejles gamle gadebelægning og ved skulpturen Midgårdsbrønden, udført af Pontus Kjermann. Vejles Barokensemble og Laif Møller Lauridsen underholdte med musik i gågaden.

           

1. viceborgmester Olaf Haahrs kun fire-årige datter Marie-Louise Haahr klarede opgaven som dagens yngste blomsterpige. 2. viceborgmester Tom Skovgaard og kommunaldirektør Niels Ågesen tog imod regentparret ved Rådhuset. I byrådssalen sad byrådets medlemmer på deres pladser med ledsagere bagved klar til at byde dronningen og prinsen velkommen. Borgmesteren forestod velkomsttalen inden regentparret drog ud på balkonen.

 

Sct. Nicolai Kirke

Regentparret besøgte Sct. Nicolai Kirke i Vejle.

Efter den officielle modtagelse på Rådhuset, spadserede regentparret med følge, ad Kirkegade, til Sct. Nicolai Kirke.
Den ældste del af kirken er fra midten af 1200-tallet, der er hverken fundament, kælder eller krypt under denne del af kirken, den står på den bare jord. Pladsen udenom kirken har tidligere været kirkegård, men da man i 1839 havde brug for en god vej fra centrum til havnen flyttede man kirkegården til den nye Assistenskirkegård.
Den hedder nu Gamle Kirkegård, beliggende ved siden af Vor Frelsers Kirke ved Jernbanegade.
På den nordre korsarm ser man 23 huller i murværket. Det er hovedskaller, der er muret ind, omkring året 1630.
Sagnet fortæ:ller, at det er røvere, der plyndrede fredelige handelsrejsende, der kom til Vejle med varer. Hjerneskallerne kan også stamme fra et benhus, der tænkes at have stået på kirkegården, op ad muren.
Korsarmene er tilføjet efter reformationen, koret er fra 1856. Våbenhuset er fra 1888. I våbenhuset ser man to store sten, muret ind i væggen, de stammer fra den tidligere, i dag nedlagte kirkegård.
Sognepræst Birgitte Arffmann og Provst Leif Arffmann modtog dronningen og prinsen foran kirken. Sognepræst Birgitte Arffmann viste og fortalte regentparret om de indsatte kranier i muren udenpå kirken.

           

Dronning Gunhilds grav i Sct. Nicolai Kirke. Kirkens to øvrige præster, menighedsrådsformanden, kirkeværgen og kirketjeneren tog imod regentparret i våbenhuset inden Birgitte Arffmann viste rundt og fortalte om graven.

Under orgelmusik ved organist Erik Kure forlod dronning Margrethe og prins Henrik Sct. Nicolai Kirke, spadserede over Kirketorvet til Torvehallerne, hvor Vejle Kommunes officielle frokost for regentparret og indbudte gæ:ster fandt sted. Steen Jacobsen fra Torvehallerne tog imod regentparret ved indgangen, ceremonimesteren, borgmesteren og 1. viceborgmester ledsagede de kongelige gæster til bords.
Torvehallerne er Vejles arkitektoniske perle. Torvehallerne består af et musik- og kulturhus, et hotel og konferencecenter samt et kulinarisk forlystelsescentrum.