Royalt besøg på Mors

Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II

&
Hans Kongelig Højhed
Prins Henrik

 

Nykøbing 700-år
Købstadsjubilæum
Mandag den 14. juni 1999

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Kongeskibet Dannebrog, med regentparret ombord, lagde til kaj i Nykøbing på Mors, klokken 10.00, mandag den 14. juni 1999. Nykøbing fejrede sit 700-års købstadsjubilæum, hvor dronningen og prinsen på havnen blev modtaget af stiftamtmanden, der udråbte et 9-foldigt leve for regentparret, musikkorpset spillede Kongesangen og den opstillede faneborg hilste regentparret velkommen.
Morsø kommunes borgmester, Egon Pleidrup Poulsen og frue, blev af stiftamtmanden præsenteret for dronningen og prinsen. Borgmesteren tog over og ledsagede regentparret resten af dagen. Et fyldigt, planlagt program tog sin begyndelse, hvor adskillige tusinde borgere havde linet sig op, for at få et glimt af de kongelige der gæstede Mors.

           

Stiftamtmanden udråbte et 9-foldigt leve for regentparret på havnekajen i Nykøbing, da Kongeskibet Dannebrog 14. juni stævnede ind.

Morsø kommunes borgmester Egon Pleidrup Poulsen ledsagede dronning Margrethe og prins Henrik fra havnen til modtagelsen på Rådhuset.

Regentparret der ledsages af borgmesteren forlod havnepladsen og spadserede op ad Algade, gågaden, efterfulgt af modtagelseskomitéen til Nykøbing Gamle Rådhus, der er opført i 1848 af kong Christian VIII.
På Rådhuset blev regentparret budt officielt velkommen og fik overrakt kommunens gaver. Morsø Kommunes gave til dronningen var en vikingekniv og prinsen en jagtkniv. I Byrådssalen på Rådhuset præsenterede borgmester Egon Pleidrup byrådet for regentparret. Efter velkomsten drog de kongelige gæster ud på Rådhusets balkon og hilste på de mange fremmødte, der havde taget opstilling.

           

           

Borgmester Egon Pleidrup Poulsen ledsagede dronning Margrethe pænt rundt i byen.

Dronning Margrethe hilste på de mange fremmødte, da hun spadserede rundt.

Vejret i Nykøbing var på jubilæumsdagen strålende.

         

Nykøbing Mors Gamle Rådhus opført 1848.
Borgmester Egon Pleidrup, dronning Margrethe og prinsgemal Henrik viste sig på balkonen.

Regentparret og borgmesteren forlod efter den officielle modtagelse på Rådhuset byrådssalen og spadserede ad Rådhustorvet op til Dueholm Kloster.

Efter Egon Pleidrup Poulsens officielle modtagelse i Byrådssalen spadserede regentparret med følge videre ad Rådhustorvet - Algade - Vestergade - Klostertorvet og Dueholmsgade til Dueholm Kloster. 82-årige Arly Christensen, formand for Morslands Historiske Museum, tog imod og gav regentparret en fyldig rundvisning i klosteret, byens ældste bygning.
Da besøget i klosteret havde fundet sted gjaldt det så et besøg på Morsø Jernstøberi, hvor de kongelige, i en af kongehusets kronebiler blev kørt til og ligeså fik en fyldig rundvisning. Klokken 12.30 sluttede besøget på jernstøberiet og regentparret drog tilbage til Kongeskibet Dannebrog, hvor de kunne nette sig, inden Morsø Kommune var vært ved en frokost.
Sallingsund Færgekro under Sallingsundbroen forestod byens frokost til regentparret og de mange indbudte gæster.
Efter programmet to besøgssteder tilbage, Det Ottekantede Forsamlingshus og Molermuseet. Afslutningen på det royale besøg på Mors fandt sted på Molermuseet. Borgmester Egon Pleidrup Poulsen takkede af, hvorefter dronningen og prinsen blev kørt tilbage til Dannebrog.
Om aftenen holdt regentparret reception for værterne, på Kongeskibet Dannebrog, inden de klokken 22.00 forlod havnen i Nykøbing.

           

Regentparret og borgmesteren spadserede med følge fra Rådhuset op til Dueholm Kloster.

82-årige formand, for Morslands Historiske Museum, Arly Christensen modtog regentparret på den røde løber, der i dagens anledning var fremlagt foran museet Dueholm Kloster.

           

Dronningen tog afsked med folket og formanden for Morslands Historiske Museum efter den fyldige rundvisning i Klostret.

Sidst på eftermiddagen gik regentparret ombord på Dannebrog, de kongelige gravhunde tog imod dem. Om aftenen var regentparret vært ved en reception inden de afsejlede Mors.

Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002
 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14 september
2007

Juelsminde
Hedensted
6 juni 2008

Herning
Ikast-Brande
4. juni 2009

Lemvig
6. september
2009