100-års
Købstadsjubilæum
1. april 2013
Herning

 

Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost, jubilæumsfrokost, på Hotel Eyde.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version


Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen gæstede 1. april 2013 Herning Kommune i anledningen af Herning by's 100-års købstadsjubilæum. Regentparrets rute til festgudstjeneste i Herning Kirke gik ikke som ventet ad motorvejen, men i et mere adstadigt tempo gennem Hammerum, da de 2. påskedag forlod Marselisborg, for at køre til Herning havde valgt landevejen på det sidste stykke. Lidt over ti ankom regentparret til Torvet foran kirken, hvor velkomstkomitéen med borgmester Lars Krarup i spidsen stod klar for at tage imod.
Lars Krarup ventede på regentparret udenfor i solskinnet sammen med blomsterpigen, der i dagens anledning var en mand, Jørgen Christensen, der er jævnaldrende med Herning. Jørgen Christensen fylder til oktober også 100 år.
Denne dag i Herning var tredje gang Jørgen trykkede hænder med de kongelige. Tidligere havde han hilst på dronning Margrethes farfar, kong Christian X og hendes far, kong Frederik IX.

             

Herning Kirke dannede 1. april 2013 rammen om Hernings 100-års købstadsjubilæum. Afviklede i anledningen en festgudstjeneste.

Jørgen Christensen, der til oktober fylder 100 år, overrakte dronningen velkomstbuketten.

 

 

Lidt før klokken ti ankom regentparret til Herning Kirke.

For at få kirken passet ind i bybilledet, måtte man dreje den anderledes end sædvanligt, så tårnet kom mod syd og kor og apsis kom til at vende mod nord.

Sognepræst Erik Nikolajsen ledsagede dronningen op til sin plads,  til gudstjenesten, i Herning Kirke. 

Kirkeklokkerne satte i gang, og en munter tanke om hvorvidt kongehuset havde lavet en aprilsnar på Herning meldte sig. Selvfølgelig ankom regentparret som planlagt.
Herning Kirke var i dagens anledning smukt pyntet op med blomster i forårsfarver.
Sognepræst Erik Nikolajsen ledsagede dronningen op ad kirkegulvet til jubilæumshøjmessen. Alle rejste sig i kirken, da regentparret sammen med sognepræsten trådte ind.
Det var anden gang Erik Nikolajsen medvirkede i en tv-transmitteret gudstjeneste. Ude på Torvet kunne alle de borgere, der ventede at se regentparret, følge festgudstjenesten på storskærm.
Købstadsjubilæet blev på behørigt vis fejret anden påskedag, hvor biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, stod for dagens påskeprædiken. Kirkens øvrige præster holdt den øvrige del af gudstjenesten. Under højmessen var der en uropførelse af den salme ”Forårsglæden”, som var skrevet til jubilæet af den tidligere minister Bertel Haarder (V) og melodien komponeret af Bent Fabricius-Bjerre. Alle tilskuere udenfor havde fået udleveret jubilæumssalmen, men de fleste nøjedes dog med bare at kigge på teksten, mens de hørte salmen fra kirken.
Prins Henrik og dronning Margrethe komplimenterede både Bertel Haarder og Bent Fabricius-Bjerre for salmen.
Efter gudstjenesten krydsede regentparret, sammen med kommunens borgmester Lars Krarup, tværs over Torvet til Hotel Eyde, hvor en jubilæumsfrokost for indbudte fandt sted. Adskillige tusinde herningensere var derfor linet op på Torvet, for at se de kongelige, da de spadserede forbi. Spadsereturen tog omkring 20 minutter, hvor alle fik lejlighed til at hilse på.

 

Fremtiden blev repræsenteret ved studerende fra Hernings designuddannelse Via University College TEKO. De studerende havde som et led i deres uddannelse arbejdet med, hvordan præstedragterne kunne se ud.

Efter gudstjenesten tog alle Herning Kirkes egne præster pænt afsked med regentparret, inden de spadserede tværs over Torvet til jubilæumsfrokost.

 

 

Borgmester Lars Krarup spadserede over Torvet til Hotel Eyde, hvor byens frokost fandt sted. Undervejs hilste de på borgerne.

Danmarks Radio, kanal DR K, transmitterede på landsdækkende tv festgudstjenesten direkte.

Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, forestod påskeprædikenen.

 

Regentparret tog sig god tid foran de studerende fra Hernings designuddannelse Via University College TEKO.

Dronning Margrethe spadserede videre op ad den røde løber med borgmesteren ved sin side.

Under gudstjenesten begyndte de 42 fanebærere at stille op med faneborg langs den røde løber. Lokale foreninger og organisationer var samlet og tilsammen medbragte de 42 faner. Inden det hele gik løs havde fanebærerne generalprøve sammen med oversergent Vagn Olsen fra hjemmeværnet, der styrede slagets gang og instruerede de mange fanebærere, for at sørge for at alt gik glat, da dronningen trådte ind på den røde løber på Torvet. Alle fanerne hilste på regentparret da de passerede forbi borgen. Alt gik perfekt, en lettet oversergent måtte erkende ar han var en smule nervøs, fordi han ikke havde haft mulighed for at øve med fanebærerne på forhånd.
Efter regentparret og de mange gæster havde spadseret fra kirken, hen ad den røde løber, til Hotel Eyde tog Herning Garden også turen. Herning Garden satte i med en sætliste bestående af blandt andet Coldplay, Lady Gaga og temaet fra James Bond, mens store dele af menneskemængden på Torvet bevægede sig i takt med musikken.

 

 

 

Det er anden gang borgmester Lars Krarup ledsager landets regent i Herning.
Sidst regentparret var på besøg var den 4. juni 2009.

 

Kort før spadsereturen over Torvet blev plastikken trukket af den helt nye løber købt til lejligheden.
Herning Kommune var kommet frem til, at det var billigere at eje, frem for at leje til dagen.

 

Økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager ledsagede prinsgemalen under spadsere-turen.

 

I Ambassadørsalen på Hotel Eyde indtog et veloplagt regentpar jubilæumsfrokosten sammen med 70 indbudte gæster. Helge Sander deltog i sin egenskab af jubilæumskomitéformand og havde sammen med borgmester Lars Krarup dronning Margrethe til bords, mens prins Henrik var i godt selskab med borgmesterens kæreste, Sanne Henriksen, og Helge Sanders kone, Ingelis Sander.
Gæsterne var fordelt i salen ved otte runde borde, hvor Lars Krarup bød velkommen og forærede i sin velkomsttale tre eksemplarer af Herning-bogen, en til dronningen, en til prinsgemalen og en til indenrigsminister Margrethe Vestager, der ved lejligheden var regeringens repræsentant.
Margrethe Vestager lagde i sin tale vægt på Hernings evner til at tænke nyt, anderledes og innovativt.
Underholdende indslag under frokosten kom fra Vokalgruppen Vox 11, der bidrog med to numre fra deres seneste nye udkomne cd "Roots", som dronningen naturligvis fik et eksemplar med hjem af.
Midt på eftermiddagen tog regentparret afsked med Herning. Satte kursen østpå til Marselisborg Slot i Aarhus.

 

 

Efter frokosten forlod prinsgemalen det fire stjernede hotel. dagens strabadser i Herning var i solskinsvejr veloverstået.

Herning politi eskorterede regentparret op på motorvejen, hvor kongehusets, Krone 121, straks satte kursen mod øst, til Marselisborg i Aarhus.

Foran Hotel Eyde tog dronningen pænt afsked med herningenserne, da hun forlod Herning.

           

Krone 121, fra kongehusets bilpark, er en Bentley Mulsanne, dronningens personvogn.

Efter den store festdag i Herning blev den lange røde løber igen pakket sammen. Den ligger nu på lager hos kommunen og venter næste royale besøg.

 
Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14. september
2007

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

 

Kommunerne
Ikast-Brande
& Herning
4. juni 2009

Lemvig
6. september
2009

40-års
Regerings-
jubilæum 2012
14. - 15. januar

Indvielse i
Viborg
Domkirke
2. sept. 2012

Næstved
4. september
2012

Ringkøbing
2. september
2014

Nykøbing
på Mors
4. september
2014

Vejle
2. september
2015

Varde
Kommune
3. & 4. juni
2016

Prins Henriks
skulptur til
Ringkøbing
8. maj 2017

Sommertogt
Silkeborg
3. september
2018