Viborg Domkirke
St. Marie eller Vor Frue af Viborg
Indvielsen af domkirkens nye bronze-dør
200-året for Viborg Domkirke
som sognekirke

 

Efter kunstværket, bronze-døren, var blevet afsløret og indviet, ledsagede biskop Kjeld Holm, Aarhus Stift, Dronningen op ad gulvet i Viborg Domkirke til festgudstjenesten, hvor biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, forestod den kirkelige handling.

Tekst af Per Brunsgård, Tim.
Fotos skænket af anonym royalist fra Viborg.

Printervenlig version

Dronningen trak søndag formiddag, den 2. september 2012, i snoren og indviede kirkens nye fornemme indgangsparti. Viborg Domkirke, kendt for sine flotte kalkmalerier, fik endnu et kunstværk: En bronze-dør, udført af kirkekunstneren, Maja Lisa Engelhardt, der indtil nu har udsmykket 24 kirker, men aldrig før en domkirke.
Den anonyme givere fra Viborg har sendt mig sine fantastiske billeder fra denne begivenhed, jeg ønsker at dele med Jer. Derfor denne fortælling fra Majestætens besøg i Viborg, hvor jeg ikke selv var tilstede.
Det er altid et tilløbsstykke, når de kongelige er i nærheden. Dette var denne søndag i Viborg ingen undtagelse.
Viborg Kommunes borgere valfartede op foran domkirken for at overvære indvielsen af kirkens nye indgangsparti.
En fyldt domkirkeplads udgjorde kulissen, da Dronning Margrethe præcis kl. 09:45 ankom til Viborg, op foran domkirken for at indvie byens domkirkes nye indgangsparti. Menighedsrådsformand, Magnus Brandstrup, ved Viborg Domsogn holdt tale og Prinsens Musikkorps spillede, før Dronningen kunne trække i snoren og indvie Maja Lisa Engelhardts fornemme værk.

Hendes Majestæt Dronningen deltog ved indvielsen, den 2. september 2012, af Viborg Domkirkes nye bronze-dør, kunstner Maja Lisa Engelhardts værk.

 

 

Foran Viborg Domkirkes indgangsparti var opsat et forhæng der straks faldt til jorden, da dronning Margrethe trak i snoren til venstre.

Kongehusets Krone 1 ankom kl. 09:45 til domkirkepladsen i Viborg med Majestæten, der afslørede den nye port inden gudstjenesten.

 

 

 

Generalmajor Henrik Dam, chef for Flyvertaktisk kommando hilste på damen, der præsenterede døren.

Den 3x2 meter store bronze-dør designet af kirkekunstner Maja Lisa Engelhardt.

Hendes Majestæt Dronningen deltog klokken 10:00 ved gudstjenesten i Viborg Domkirke.

I fem uger havde hovedindgangen til Viborg Domkirke været skjult bag en træafskærmning, hvor forbipasserende kun har kunnet høre håndværkere bore og hamre, men ingen har kunne se, hvad der foregik.
Det er en stor port, som er en domkirke værdig, havde Maja Lisa Engelhardt fortalt til DR, om den 3x2 meter store bronze-dør, som kun er den ene del af hendes kunstværk. Fra våbenhuset og ind i selve kirkerummet har hun også skabt en glasdør, der i højere grad leder kirkegængerne ind i domkirken, som især er kendt for Joakim Skovgaards fresker.
Det er Augustinus Fonden og Oak Fonden, der har betalt størstedelen af den nye bronze-dør.
Efter bronze-døren var blevet afsløret og indviet, sang Dronningen og resten af de fremmødte en salme på domkirkepladsen. Efterfølgende var der gudstjeneste inde i domkirken, hvor biskop Karsten Nissen forestod prædiken.

 

Der blev pænt taget afsked med dronning Margrethe på domkirkepladsen efter ceremonien, gudstjenesten og receptionen.

Prinsens Musikkorps spillede også på domkirkepladsen foran Viborg Domkirke søndag den 2. september 2012, for at markere 200-året som sognekirke.

Efter festgudstjenesten blev der holdt en reception for indbudte i Sognegården, arrangementet sluttede ved middagstid, hvorefter Dronning Margrethe igen forlod Viborg for at køre til Skanderborg på et officielt besøg, der var led i regentparrets sommertogt.
Da alt festivitas i festmåneden havde lagt sig i Viborg, indvielsen af den nye bronze-dør i Domkirken og markeringen af 200-året for Viborg Domkirke som sognekirke, blev alle de mange arrangementer afrundet med
”Fundraisingkoncert” og kunstnerforedrag tirsdag den 9. oktober 2013. Domorganist Ejner Nielsen indledte aftenen kl. 18:30 med en halv times festlig orgelmusik, hvorefter kirkekunstneren Maja Lisa Engelhardt rundede af med sine egne tanker omkring døren, »Forhænget, bronze-døren til Viborg Domkirke«.
Døren er udformet som et tæppe med karakterfulde draperinger. Et motiv der symboliserer tæppet, der åbner ind til det hellige rum. Dette foregik først i Viborg Domkirke og efterfølgende i Sognegårdens festsal.
Omkring 1060 blev Viborg Stift oprettet, idet Svend Estridsen delte Ribe bispedømme i fire: Ribe, Aarhus, Viborg og Vestervig. Allerede dengang var Viborg en stærk kirkeby med sine 12 sogne.

 

På domkirkepladsen foran kirken var der opsat et telt, hvor man efter gudstjenesten serverede gratis kaffe og kage til de mange fremmødte.

Dronningen forlod igen Viborg i et af kongehusets kronede biler, Krone 1, for at fortsætte regentparrets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002
 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14. september
2007

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

 

Kommunerne
Ikast-Brande
& Herning
4. juni 2009

Lemvig
6. september
2009

40-års
Regerings-
jubilæum 2012
14. - 15. januar

Næstved
4. september
2012

Herning
Købstads
jubilæum
1. april 2013

Ringkøbing
2. september
2014

Nykøbing
på Mors
4. september
2014

Vejle
2. september
2015

Varde
Kommune
3. & 4. juni
2016

Prins Henriks
skulptur til
Ringkøbing
8. maj 2017

Sommertogt
Silkeborg
3. september
2018