Regentparret
på sommertogt

til Vejle 2015

 

Adskillige vejlensere havde taget opstilling på kajen, da Kongeskibet Dannebrog stævnede ind i havnen. Regentparret hilste pænt på de mange fremmødte.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Regentparret foretog i sommeren 2015 togter med Kongeskibet Dannebrog, 15. - 19. juni, fem dag til Færøerne, 9. - 23. juli i Grønland og sensommertogt, 1. - 4. september i Danmark. 1. september gjaldt det dronningens og prins-gemalens besøg i Syddjurs kommune, dagen efter Vejle og 4. september besøg i Aabenraa.
Præcis klokken 10.00, onsdag den 2. september, stævnede Dannebrog med regentparret ombord ind til Sydkajen i  Vejle. 10-årige blomsterpige Lærke Bregninge Orelius overrakte dronningen velkomstbuketten før stiftamtmand Helle Haxgart, direktør i Statsforvaltningen, på kajen tog imod og udråbte et nifoldigt leve for regentparret. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spillede Kongesangen.
Helle Haxgart præsenterede Vejle kommunes borgmester,
Arne Sigtenbjerggaard (V), og fru Mie Sigtenbjerggaard, 1. viceborgmester Søren Peschardt og Dorte Svane Peschardt for Regentparret.
Vejle Kommunes borgmester præsenterede hele modtagelseskomiteen, der var linet op på Sydkajen i Vejle, for regentparret. Alle de lokale foreninger, der havde faner, deltog med en fanebærer og en fanevagt i en stor flot Faneborg foran langs Kongeskibet Dannebrog.
Efter ceremonien på kajen drog dronningen og prinsgemalen helt ud til befolkningen og hilste på dem, inden de gik tilbage til Dannebrog for at nette sig. Klokken 10.30 blev regentparret i Kongehusets krone 1 kørt til den officielle modtagelse på Vejle Rådhus.

 

Børnene var iført gule kongekroner. Det var Danmarks royale ugeblad, Billed Bladet, der havde uddelt de mange kroner.

Under Vejlefjordbroen dukkede Kongeskibet Dannebrog op med de kongelige gæster ombord.

 

 

Dannebrogs værnepligtige havde travlt med at trække landgangen frem, da skibet havde lagt sig ind til Sydkajen i Vejle Havn.

 

Hele modtagelseskomiteen stod sammen med stift-amtmand Helle Haxgart og den 10-årige blomster-pige Lærke Bregninge Orelius klar til at tage imod regentparret, da Kongeskibet stævnede ind.

 

 

Vejle Kommunes borgmester, Arne Sigtenbjerg-gaard, ledsagede majestæten rundt i kommunen under dagens store planlagte program.

 

1. viceborgmester Søren Peschardt ledsagede prins-gemalen og støttede ham med en arm, når han bl.a. skulle op ad trapper.

Det gamle rådhus i Vejle City er opført i 1878 i datidens byggestil - nygostisk stil af arkitekt Carl Lendorf. Det blev indviet den 26. november 1879 og er byens fjerde rådhus.
Vejle Kommunes borgmester Arne Sigtenbjerggaard holdt sin officielle tale i Byrådssalen, hvorefter dronningen og prinsgemalen sammen med borgmesteren trådte ud på Rådhusets balkon og modtog folkets hyldest fra Rådhus-pladsen.  Ved indgangen til Amtsrådssalen, hvor borgmesteren overrakte byens gave, blev regentparret præsenteret for Vejle Byråds medlemmer.
Regentparrets gaver var en broche til dronningen og en slipsenål til prinsgemalen. Guldsmed Ida Langthjem fortalte ganske kort om sit unika-design, der var fremstillet i sølv smykket med grønne turmaliner.
Klokken 11.20 forlod regentparret Vejle Rådhus og startede op på dagens strabadser.

 

Kongehusets Krone 1 ankom til Rådhuset med regentparret, hvor byens officielle modtagelse fandt sted.

Hele Rådhustorvet i Vejle var et fantastisk stort myldrende menneskehav af spændte vejlensere, der ventede på dagens store balkonscene.

 

 

Og så skete dagens højdepunkt i Vejle. Dronning Margrethe  og prins Henrik trådte stolt ud på Rådhusets balkon.

Efter den officielle modtagelse og overrækkelsen af gaver startede regentparret på det store plan-lagte program for dagen.

Dronningen og prinsgemalen startede dagens program op med et kort men intensivt besøg på den internationale fødevare- og emballagevirksomhed, Good Food Group A/S, på Store Grundet Alle 71A i Vejle, der har fabrikker i fem lande og kunder i mere end 70 lande fordelt på hele verden. Good Food Group består i dag af 10 virksomheder.
Bestyrelses forman Otto og fru Inge Christensen forestod modtagelsen af regentparret på den røde løber, foran virksomheden, der i dagens anledning var rullet ud. Den 10-årige blomsterpige, Josefine Christensen, overrakte dronningen i fineste stil blomsterbuketten.
Der var på stedet ingen gang i produktionen, men fremvisningen af de færdige produkter fandt dog sted.
Inden frokosten besøgte dronningen og prinsgemalen Kulturmuseet og Spinderihallerne. Lene Lawaetz, chef for Innovation og Entreprenørskab og Majbritt Chambers, udviklingskonsulent, forestod ved indgangen modtagelsen af regentparret. På vejen mod Kulturmuseet, hvor museumschef Ove Sørensen og kulturdirektør John Hansen tog imod, fortalte Lene Lawaetz kort om Spinderihallerne, der er et af Danmarks største udviklings- og innovationsmiljøer.
I Kulturmuseet så dronningen udstillingsafsnittet "Danmarks Manchester", mens prinsgemalen overværede udstillingsafsnittet "Skibet er ladet med".

 

På gåturen mod Kulturmuseet fortalte Chefen for Innovation og Entreprenørskab, Lene lawaets, dronningen kort om Spinderihallerne.

 

Dronningens første stop i Spinderihallerne var hos to iværksættere, der var i færd med at fremstille ting, der anvendes til rollespil.

 

 

Prinsgemalen viste sig stor interesse for det store rollespilssværd, der var fremlagt på bordet hos de to iværksættere.

 

Prins Henrik tog fat i sværdet og lavede sjov med det, til stor begejstring for tilskuerne.

Prins Henrik var i et strålende humør, da han og dronningen besøgte tre iværksættere i Spinderihallerne. Regentparret så på skift bl.a. udstillingen fra Fantasy Fabrikken, der producerer ting til rollespil og møbelsnedkeren Thomas Rørvang.
Prins Henrik var ikke sen til at lave sjov i Fantasy Fabrikken. Han greb straks fat i det store rollespilssværd og rettede det mod maven på den ene af iværksætterne, Tommy Salholt, til stor begejstring for alle de andre i hallen.
Efter besøget hos iværksætterne spiste regentparret frokost i Spinderihallerne sammen med 109 særlige indbudte.
I frokosten deltog bl.a. hele komiteen, der ved kongeskibet Dannebrog modtog regentparret, byrådets medlemmer med gemal eller gemalinde, samt kommunale direktører og repræsentanter fra hoffet. Desuden alle de værtsfolk dronningen og prinsgemalen i dagens anledning besøgte. Kokke fra restaurant Remouladen havde tilberedt Vejle Kommunes frokost.
Efter frokosten delte regentparret sig og fulgte hvert sit program.

 

I produktionshallen hos Dan Cake i Give væltede det ud med nyproducerede muffins.

På Dan Cake ledsagede administrerende direktør Klaus Eskildsen og viceborgmester Søren Peschardt prinsgemalen rundt i produktionshallen.

 

 

Prinsgemalen duftede under produktionen cirka 1000 muffins, der væltede frem.

Efter besøget drog prins Henrik ned på torvet i Give, her ledsaget af skulpturbyens formand til ventre, Flemming Holm.

Prinsgemalens eftermiddagsprogram startede med et virksomhedsbesøg på Dan Cake i Give.
I flere måneder havde man på virksomheden forberedt sig til det royale besøg. Man havde bl.a. fået forsynet en kittel med tre store røde bogstaver H. K. H. så ingen kunne være i tvivl om hvem der var den kongelige gæst. Alle gæster, der skal ind i produktionen udstyres med hårnet og kittel.
På det korte besøg på virksomheden kunne prinsgemalen have talt adskillige tusind muffins, der rullede frem på båndet, men var alt for meget optaget af den administrerende direktør, Klaus Eskildsens fortælling om Dan Cake.
Inden prins Henrik forlod Give helt, drog han en tur ned på Torvet i midtbyen. På Torvet tog skulpturbyens, Gives varetegn, formand Flemming Holm og Handelsstandsforeningens formand Susanne Sandholm imod prinsgemalen og fortalte om skulpturbyen generelt, ikke mindst om Solhjulet, den sidst nye opstillede skulptur, indviet 12. maj 2015, ved rundkørslen til Hjortsballe, lige udenfor Give.

 

Kommunaldirektør Niels Ågesen  ledsagede dron-ningen og prinsgemalen ud på molen, ud til den opstillede pavillon.

 

Sidste planlagte opgave på en travl onsdag i Vejle spadserede regentparret rundt på Vejles helt nye anlagt lystbådehavn.
Lystbådehavnen er anlagt foran byggeriet "Bølgen", der er tegnet af arkitekt Henning Larsen Architects A/S.

Dronning Margrethe drog over middag til Brejning, til Katrinehøj, LæringsCenter Brejning. Vejle kommunes Handicapcentre i Brejning var i dagens anledning med til at fejre dronningens besøg med mange forskellige festlig-heder og musik rundt i byen. Der var i Brejning rigtig mange gæster med til at feste, da alle udviklingshæmmede i hele kommunen også var inviteret med.
Sidst på eftermiddagen samledes regentparret igen og sluttede dagen af på lystbådehavnen i Vejle.
Kommunaldirektør Niels Ågesen ledsagede dronning Margrethe og formand for Søsporten Jan Ibsen ledsagede prins Henrik hen ad molen til den opstillede pavillon, hvor regentparret fik fortalt hele historien og etableringen af Vejles nye Lystbådehavn. Fra pavillonen havde de udsigt til Bølgen, Klubøen, Den Flyvende Kajakklub og Kirk Kapitals kommende domicil, tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson.

 

 

Dronningen spadserede hen ad molen og nød udsigten ud over den nyetablerede Lystbådehavn.

 

Niels Ågesen fortalte regentparret historien om hele udviklingen af havneområdet og etableringen af Lystbådehavnen. De nød begge to udsigten over mod det fantastiske byggeri, Bølgen.

 

Prins Henrik oplevede aktiviteter på vandet i form af robåde, kajakker og sejlbåde.

Aftenens finale på den store dag med folkefest i Vejle fandt sted nede på havnen, hvor regentparret havde inviterede godt ethundrede gæster til reception om bord på Dannebrog. Ud over Vejle Byråds medlemmer med ægtefæller, deltog der også repræsentanter fra alle de steder, dronningen og prinsgemalen i dagens løb havde besøgt, samt regentparrets private venner og familie, som bl.a. dronningens fætter, grev Ingolf og grevinde Sussie.
Mange af gæsterne, der havde været med om bord, stod på havnekajen under det gigantiske fyrværkeri og vinkede farvel til regentparret, da Kongeskibet Dannebrog forlod Sydkajen i Vejle Havn.

Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14. september
2007

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

 

Kommunerne
Ikast-Brande
& Herning
4. juni 2009

Lemvig
6. september
2009

40-års
Regerings-
jubilæum 2012
14. - 15. januar

Indvielse i
Viborg
Domkirke
2. sept. 2012

Næstved
4. september
2012

Herning
Købstads
jubilæum
1. april 2013

Ringkøbing
2. september
2014

Nykøbing
på Mors
4. september
2014

Varde
Kommune
3. & 4. juni
2016

Prins Henriks
skulptur til
Ringkøbing
8. maj 2017

Sommertogt
Silkeborg
3. september
2018