Faneindvielse
på Skive Kaserne

 

Efter modtagelsen på Skives nye bibliotek drog dronning Margrethe ud på Skive Kaserne, til faneindvielse.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Dronning Margrethe ankom præcis klokken 11.00 til kasernen. Dronningen blev modtaget, på paradepladsen, af en stor regnbyge og et trefoldigt leve fra soldaterne. Chefen for adjudantstaben, oberst Henning Brøchmann Larsen og oberst Kurt Koch ledsagede dronning Margrethe ud på en rundtur for at inspicere soldaterne.
Kaptajn Michael Aakjær og seniorsergent Jan Pedersen, begge fra Totalforsvarsregion Midtjylland, marcherede den nye fane ind foran talerstolen, hvor dronningen fortalte, at det er altid noget ganske særligt, når en ny fane skal indvies. Dronning Margrethe talte pænt, med stor respekt, om Dannebrog.
Til sidst slog dronningen det første søm i fanen. De to sidste søm blev slået i, af Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. Norgaard, og chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.

Regentparrets
besøg på Spøttrup Borg

 

Dronning Margrethe og prinsgemal Henrik ankom fredag eftermiddag til middelalderborgen, Spøttrup Borg i Salling.

Dronning Margrethes og prinsgemal Henriks besøg på Spøttrup Borg, fredag den 14. september 2007, varede godt 45 minutter. Regentparret fik en fyldig, levendegjort, rundvisning på borgen. Flere end 100 frivillige var iført flotte middelalderdragter. De skabte et broget liv i borggården, hvor prins Henrik ikke gik i vejen for at prøve kræfter med middelalderfolkenes gøremål.
Spøttrup Borg er fra 1500 tallet. 1534, under Grevefejden blev Spøttrup angrebet og brændt af Skipper Clements bondehær. Ved reformationen 1536 overgik borgen til Kongen. Senere, 1579 kom Spøttrup Borg i privat besiddelse (slægten Below). Forældede forsvarsværker sløjfes, trappetårne blev tilbygget, borgen blev til herregård, som sådan fungerede den i 350 år. Staten købte Spøttrup 1937 - 41, udstykkede jorden og restaurerede volde og bygninger. Selv kongelige personer kunne ikke uden videre vandre ind på borgen i middelalderen.

 

Middelalderborgen, Spøttrup Borg i Salling er fra det femtende århundrede. 1937 overgik Spøttrup Borg til staten.

Dronning Margrethe og prinsgemal Henrik blev ved broder Jacobs (Henrik Nielsen) mellemkomst lukket ind på borgen.

Prinsen forsøgte sig med at slå mønter og svingede den tunge banehammer højt i vejret, men ramte ved siden af.
Det slog dog ikke prinsen ud, anden gang lykkedes det at slå en mønt, så prins Henrik fik penge på lommen.
Dronning Margrethe kikkede på både det gamle håndværk og håndarbejde. Det blev til en længere samtale med den 80-årige Solveig Hermansen fra Rødding, om at nålebinde.

 

Dronningen fik overrakt en stor kurv i pileflet, udført af Birte Thomsen fra Vinderup. Efter, at dronning Margrethe fik en flettet kurv i gave, lagde nogle af middelalderhåndværkerne flere gaver i. Susanne Jensen fra Lem havde fremstillet en skægmand og fire krus til regentparret. Michael Grønvaldt, Ramsing, forærede dronningen et træsmykke.

 

Dronning Margrethe spadserede fra den flotte levendegjorte rundvisning i borggården, ud til de to nordbagger, der var klar.

Prinsgemalen spadserede også fra rundvisningen på Spøttrup Borg over voldgraven, ud til den ventende karettur.

Dronning Margrethe og prinsgemal Henrik spadserede efter besøget på Spøttrup Borg over voldgraven ud til John Sørensen fra Håsum, der holdt klar med kareten. John Sørensen havde lånt den gamle karet af en bekendt fra Hobro, men nordbaggerne der trak victoriavognen, var fra hans egen stald i Håsum. Med John Sørensen som kusk og datteren Anja som lakaj blev regentparret kørt i karet til parkeringspladsen, hvor kongehusets egen bil, Krone 1, holdt klar.

Regentparret blev af kusk John Sørensen fra Håsum, i Salling, kørt i karet til parkerings-pladsen, hvor kongehusets bil holdt klar.

Dronningen

Skive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002
 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

Herning
Ikast-Brande
4. juni 2009

Lemvig
6. september
2009