Sallingsundbroen
10 års jubilæum
30. maj 1988

 

Sallingsundbroen er en bjælkebro på i alt 1730 meter. Broen blev den 28. og 29. maj 1988 markeret i anledningen af  jubilæet, hvor borgerne fik lejlighed til at spadsere indvendig i selve broen, under kørebanen, fra Salling til Mors eller omvendt.

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

10 år efter indvielsen af Sallingsundbroen, den 30. maj 1978, blev selve broen åbnet for borgere, der havde lyst til at spadsere en tur under kørebanen, indvendig i selve broen fra Salling til Mors eller omvendt.
Lørdag og søndag, den 28. og 29. maj 1988, fandt denne helt specielle brovandring sted i anledningen af Sallingsundbroens 10 års jubilæum. Jeg drog selv igennem brokasserne om lørdagen, startede fra Morsø siden og sluttede af fra Sallingsund siden. Turen tilbage igen fandt sted oppe på vejbroen.
Opførelsen af Sallingsundbroen går helt tilbage til 1935, hvor tankerne påbegyndte med at opføre en fast forbindelse over Sallingsund. De forberedende undersøgelser startede i 1954 og i 1973 kunne arbejdet som var projekteret af det rådgivende ingeniørfirma B. Højlund Rasmussen, assisteret af arkitektfirmaet Alstrup og Villefrance, udbydes i international licitation, og den 19. november 1973 påbegyndte Sallingsundkonsortiet brobyggeriet.
Omkring fem år efter, i 1978 stod brobyggeriet færdigt.
Sallingsundbroen blev den 30. maj 1978 indviet af hendes Majestæt Dronning Margrethe, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik og trafikminister Kjeld Olesen.

 

Adskillige borgere fra begge sider valfartede denne weekend i maj 1988 ned under broen, til en uforglemmelig oplevelse, den indvendige brovandring over Sallingsund, hvor Morsø Garden markerede 10-års jubilæet med musik, inden vandringen over sundet fandt sted.

 

     

Morsø Kommunes borgmester, Knud Erik Jensen, klippede snoren over og åbnede Sallingsundbroen for offentligheden fra Mors siden. Befolkningen drog ind i brokasserne med bropasset i hånden. Var klar til at drage over Sallingsund fra Mors eller omvendt.

 

 

 

Det var en vældig stor oplevelse at spadsere indvendig i selve broen. Man kunne nemt høre trafikken, der buldrede hen over hovedet på os.

 

I midten af Sallingsundbroen sad arrangørerne klar til at stemple folks bropas, så alle, der spadserede igennem broen fik et klækkeligt dokument med hjem. Bropasset blev stemplet ved indgangen, bromidten og sidst ved udgangen.

 

Den indvendige spadseretur over Sallingsund strakte sig på godt 1700 meter.

Ved broarbejdet var der gennemsnitligt beskæftiget omkring 125 mand, med hovedsageligt lokal arbejdskraft.
Den samlede anlægssum for Sallingsundbroen incl. 500 m vejtilslutninger og tilhørende 2 cykelsti-tunneler kostede med ekstraarbejder, prisstigninger og administrationsudgifter ca. 220 mill. kr. incl. moms.
Efter den fantastiske vandreoplevelse fik vi alle bropasset, med de tre stempler fra indgangen, bromidten og udgangen med hjem, som bevis på, at vi havde gennemført den indvendige brovandring gennem Sallingsundbroen.
Bropasset var udstedt i samarbejde med Sallingsund Kommune og de 4 foreninger: Lions Club, Morsø, Sallingsund Dykkerklub, Borgerforeningen i Glyngøre og Glyngøre Handels- og Erhvervsforening.

     

Den 1730 meter lange bjælkebros vejbane er, på det højeste sted, 30,5 meter over vandet. I Sallingsundbroens to frie gennemsejlingsfag er der en fri gennemsejlingshøjde på 26 meter og en vanddybde  på i alt 15 meter.

 

     

Adskillige fugle havde bosat sig i den hule bro. Mange af begge kommunes borgere, Morsø og Sallingsund kommune, stod i kø, inden man kunne træde op ad stigen, op i hulrummet under kørebanen og spadsere over sundet.

 

     

De fire foreninger, der stod for vandringen over Sallingsund havde fremstillet i alt 2000 bropas til weekenden. Bropas nr. 0001 - 1000 gjaldt fra MORS siden, medens de sidste pas, nr. 1001 - 2000 gjaldt fra SALLING siden.
Jeg fik selv start nr. 000013.

 

På bagsiden af bropasset ses alle broens tekniske data.
Asbjørn Thomsen, borgmester i Sallingsund Kommune og Knud Erik Jensen, borgmester i Morsø Kommune havde underskrevet bropasset.

 
Københavns Metro
Storebæltsforbindelsen
Øresundsforbindelsen
Bridgewalking over Lillebæltsbroen
Folkecykling over DEN NYE LILLEBÆLTSBRO

Parken Danmarks Nationalstadion