1. juli 2000
Danmark og Sverige
nu tættere hinanden

 

Bjælke- og Skråstagsbro,
Øresundsforbindelsen.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Den faste forbindelse over Øresund mellem Danmark og Sverige en realitet. Danmarks dronning Margrethe og Sveriges konge, Carl Gustaf, åbnede lørdag den 1. juli, året 2000, Øresundsforbindelsen. København fra Amager til Malmø i Skåne på få minutter.
De to nationer er nu kommet tættere på hinanden. Med tog eller bil køres fra Danmarkssiden, først ned i den fire kilometer lange tunnel, tværs over Peberholm, en fire kilometer lang kunstig ø, for til sidst skråstagsbroen, en 7,8 kilometer lang højbro i to etager med motorvejen øverst og jernbanen nederst. Højbroen over Øresund er, modsat hængebroen over Storebælt, en skråstagsbro der på grund af jernbanen under kørebanen kræver den noget stærkere konstruktion.

     

Fra den kunstige ø Peberholm følges jernbanen nederst og motorvejen øverst, ad skråstagsbroen, hen over den internationale sejlrende, som alle større skibe på Øresund benytter. Den internationale sejlrende i Øresund har en bredde på 490 meter og under broen, fri gennemsejlingshøjde på 57 meter.

For enden af oplevelsen på svensk side, betalingsterminalen, prisen for en overfart er sat til 230 danske kroner for personbiler. Betalingsanlægget er af hensyn til kaotiske tilstande med kilometerlange bilkøer placeret på svensk side. Anlægget ville på dansk side blokere adgangen til lufthavnen i Kastrup, der kun ligger et par hundrede meter fra tunnelen. I spidsbelastningsperioder kan betalingsanlægget maksimalt ekspedere 2000 køretøjer i timen , det vil sige, at den maksimale kapacitet er helt oppe på 48.000 køretøjer i døgnet.

     

Betalingsanlægget er af hensyn til kaotiske tilstande med de lange bilkøer placeret på svensk grund, af hensyn til frakørslen ved Kastrup lufthavn. I broens første tre år har over 10 millioner biler kørt gennem betalingsanlægget i Sverige.

Sikkerhedsmæssigt er der ikke taget nogen chancer. Den knapt fire kilometer lange tunnel er beklædt med ekstra brandsikker beton på indersiden og udstyret med flugtveje for hver 88 meter.

     

Den knapt fire kilometer lange tunnel mellem Kastrup lufthavn på Amager og den kunstige ø Peberholm.
Øresundstunnellen er modsat tunnellen over Storebælt, der er boret i havbunden, en sænket tunnel, bro kasser placeret på havbunden. Den faste forbindelse over Øresund er et imponerende bygningsværk, opført 1995 - 2000.

Den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige, over Øresund, er i alt 16 kilometer lang. Den sænkede tunnel, 3510 meter, motorvejen over den kunstige ø Peberholm, 4055 meter, bjælke- og skråstagsbroen 7.8 kilometer.
Pylonernes højde på skråstagsbroen 204 meter. Med åbningen af øresundsforbindelsen og de tilhørende motorveje, er det nu muligt at køre på motorvej uafbrudt fra Esbjerg i Vestdanmark til byen Floda, øst for Göteborg i det sydlige, vestlige Sverige, hvis man følger E20 over Øresundsbroen.

     

Besøget på Øresundsforbindelsen i pinsen år 2000 med bro cykling, vandring og løb blev et tilløbsstykke fra begge sider. Svenskerne havde dog mest lyst til at se byggeriet, da cirka to tredjedel af alle fremmødte var fra nabolandet.

Langt færre køretøjer end budgetteret kører over Øresundsforbindelsen, viser undersøgelser efter det første halve år. Sidst på året 2002 viste, at antallet af biler der dagligt passerer Øresund, ligger på et betydeligt lavere niveau end forventet. I dag efter første halvdel af 2003, viser tallene, at Øresundsbroen bliver mere populær.
Fra første kvartal 2002 til 2003 er trafikken over broen dog steget med mere end 12 procent.
Øresundsbro Konsortiet fik et primært driftsresultat på 157,6 millioner kroner, 20,3 millioner kroner bedre en samme periode i 2002, eller fremgang på 14,8 procent, oplyser selskabet.
I alt har over ti millioner biler passeret betalingsanlægget, siden broen åbnede 1. juli 2000, over 25 millioner personer i bil, efter de første tre år af broens historie.

     

Øresundstoget: Helsingør - København - Malmø har dog sprængt alle rammer, de første tre år over sundet, har toget transporteret godt 10 millioner passagerer, langt flere end forventet.
Forklaringen kan være, det er langt billigere at tage toget over broen end bilen. Enkelt billet 65 kr.