Herning
Kærbo Rideklub

 

Kærbo Rideklub, i Herning, var 3. - 6. juni 2009 vært for gardehusarerne. 60 heste fra Gardehusarregimentet var logeret ind på rideskolens sommerfold i anledningen af regentparrets besøg.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Gardehusarregimentet ankom og indkvarterede sig ved Kærbo Rideskole og Herning Vandrehjem tirsdag d. 2. juni 2009. Indkvarteringen var i forbindelsen med dronning Margrethes og prins Henriks officielle sommerbesøg i Herning, torsdag den 4. juni. Gardehusarregimentet ankom med både heste, personel og mobile staldbygninger.
En stor hesteeskadron, bestående af 50 heste og ryttere i røde gallauniformer, 6 hvide karetheste fra De Kongelige Stalde, samt 4 heste fra det ridende politi blev staldet op ved rideskolen. Alle kommunens borgere fik rig lejlighed til at kigge med. Gardehusarregimentets stalde var åbnet for publikum. Kærbo Rideklub arrangerede i fællesskab med gardehusarerne opvisningen, onsdag aften, hvor godt 1500, heste interesserede fans, mødte op.

 

Folk valfartede til hestestaldene. Der var åbent for alle, der havde lyst til at se, hvordan Gardehusarregimentet arbejdede med hestene.

De værnepligtige hjalp til med pasningen af hestene, der var opstaldet i Herning.

Onsdag formiddag gennemførte gardehusarerne den daglige træningsridning omkring rideskolen, før der om eftermiddagen blev afviklet generalprøve på karetturen, med borgmester Lars Krarup ombord, gennem midtbyen.
Aftenen før regentparret kom til Herning, gav gardehusarerne sammen med rideklubbens ryttere en flot
, udendørs, opvisning på ridebanen. Gardehusarregimentet, eskadronchef Per Stangby Thuesen og Kærbo Rideklubs næstformand, Linda Nørup bød de mange fremmødte velkommen til showet.

 

Næstformand for Kærbo Rideklub, Linda Nørup og eskadronchef Per Thuesen åbnede showet.
Publikum fik en fantastisk, flot opvisning.

Ryttere fra rideklubben, her Tit Aamann på Fiona, den røde hest og Sofie Engstrøm på Miro, den hvide pony, optrådte også for publikum.

Opvisningen startede med Kærbo Rideklubs egne ryttere, der lavede pas de deux og kvadrille på den nye anlagte ridebane, skråt overfor den store dressurbane, hvor aftenens hovedbegivenheder fandt sted. En voltigeringsgruppe fra Billund viste, at der var plads til mere end én rytter på en hest og fremviste på hesteryg, flotte, gymnastiske og akrobatiske øvelser. Vestjysk Køreforening viste forskellige hestevogne, inden politiet tog over og forklarede, hvordan man trænede deres heste, til ikke at være bange, for alle de forstyrrelser, de udsættes for i tjenesten.
Sidst på aftenen afsluttede gardehusarerne opvisningen med et, flot, gigantisk show, hvor
først Pauker hesten med følge af trompetister kom ind på opvisningsbanen og spillede en fanfare, efterfulgt af to hold ridende kombattanter.
Det hele afsluttede
gardehusarerne med to hold ryttere, der gik i krig mod hinanden. De blå gardehusarer svingede sablerne mod de røde.
Godt 1500 borgere, vurderede politiet, mødte op til det royale arrangement. Alle fik en fantastisk stor oplevelse.
Det var en fantastisk oplevelse for den lokale rideklub, at hjælpe til med opvisningen, at have alle Gardehusarregimentets heste boende, fortalte formand, Nina Hagelskjær. Kærbo Rideklub i Herning blev landskendt. Rideklubben solgte øl, vand og pølser før opvisningen. Der var lang kø ved alle de opstillede boder. Klubben tjente pænt til klubkassen på hele arrangementet.

 

Politiet kom ind på hestene og viste, hvordan man arbejdede med dem, for at gøre hesten mere sikker overfor det publikum de, til tider, udsættes for.

Gardehusarerne gav en fantastisk opvisning på ridebanen. Omkring 1500 valfartede til Herning, for at opleve gardehusarerne på de kongelige heste.

Kærbo Rideklub er af nyere dato, omkring 1990. Klubbens historie startede på en gård syd for Snejbjerg, nærmere betegnet i Mørup. Gården hed Kærbo, så deraf fik klubben sit navn Kærbo Rideklub. I starten lejede man sig ind hos gårdejeren, hvor man efterhånden straks drømte om egne lokaler.
I to vintre var hestene opstaldet på Ungskuepladsen, i sommerstaldene ved Messecentret. Det var en kold tid, vandet frøs i slangerne og Kærbo Rideklub havde kun en udendørs ridebane til rådighed. Klubbens daværende ridelærer, Knud Poulsen var af den type, der aldrig beklagede sig og gav op. Knud Poulsen er i øvrigt i dag, klubbens eneste æresmedlem.
Første spadestik til rideklubbens egne lokaler blev taget på Holing-Knuden i juni måned 1994, hvor de første heste blev opstaldet i oktober måned samme år.
Kærbo Rideklub, Sportscentret, Herning Isstadion og Herning Vandrerhjem har fast adresse på Holing-Knuden i Herning.

 

 

Voltigeringsgruppen fra Billund viste lidt af hvert. Hvorfor kun være en, når der snildt var plads til to?

         

Pauker hesten, hos Gardehusar-regimentet, der bar pauker trommerne, kaldes altid Meindert.

         

Gardehusaren mestrede opgaven på de to heste, i fuld galop. perfekt.

 

Gæsterne hos Kærbo Rideklub, Gardehusar-regimentet fra Slagelse og Voltigeringsgruppen fra Billund, afsluttede showet med en fælles udmarch.

Så kom dagen, 4. juni 2009, hvor dronning Margrethe og prinsgemal Henrik skulle i Karet. Hernings borgmester, Lars Krarup med ledsager Sanne Henriksen, ledsagede regentparret gennem byen til Herning Rådhus.
Kareten blev trukket af seks hvide heste, et firespand samt to forridere, fra De Kongelige Stalde. Den kongelige kortege blev fulgt af en  hesteeskadron fra Gardehusarregimentet. Hele kortegen bestod af i alt 50 heste og fire heste fra det ridende politi. Ruten var på godt 1200 meter.
Hele Gardehusarregimentet var i rød galla, da de eskorterede regentparret til Rådhuset.

 

Alle faner stod pænt i vandret stilling, da kareten ankom til Rådhuset i Herning. Alle fanebærer hilste på dronningen og prinsgemalen.

Regentparret hilste pænt på publikum, ved ankomsten. I byrådssalen, på Rådhuset, overrakte borgmesteren kommunens gave. Regentparret fik et ur.

Foran Rådhuset i Herning var opstillet en faneborg, hvor 46 lokale foreninger i kommunen, hver stod klar med en fanebærer og en fanevagt, til at hilse på regentparret, da kareten ankom foran Rådhuset. Faneborgen blev ledet af Vagn Olsen.
Fanehilsen foran Rådhuset i Herning foregik således: Sammen med indtagelse af RETSTILLING - på kommandoen Faneparade ret - blev fanen taget i højre hånd - dog IKKE I FANESKO.
På kommandoen -
Faneparade hils - flyttede man venstre fod, et lille skridt frem - dog uden, at man drejede kroppen - samtidig med fodflytningen, fattede man fanen med venstre hånd, helt oppe ved fanedugen, og sank fanen pænt til VANDRET stilling. Fanedugen hang nu vandret ned.
Da dronningen og prinsgemalen havde passeret faneborgen, kommanderede man til
RET. Fanen blev taget ned i højre hånd - og derefter RØR, hvorefter fanen blev sat ned.

Dronningen

kive
Havn
125 år
1994

Åbning af
Storebælt
1998

Roskilde
1000 år
1998
 

Rundetaarn
5. september
1998

Nykøbing Mors
700 år 1999

Hanstholm
30. juni
2002

Vejle
675 år
september
2002
 

Københavns
Metro
2002

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Skive
14. september
2007

Juelsminde
Hedensted
6. juni 2008

Lemvig
6. september
2009