Skjern Å tilbageføres
i sit naturlige snoede leje

 

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og skovridder Ulrik Lorenzen fra Oxbøl Stats Skovdistrikt, trak mandag 30. oktober 2000 skottet op ved Skjern Å.
Skjern Å løb igen tilbage i sit tidligere naturlige snoede leje som før afvandingen i 60-erne.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Miljø- og Energiminister Svend Auken tog den 7. juni 1999 første spadestik og markerede dermed virkeliggørelsen af naturprojektet, tilbageførelsen af Skjern Å, igangsættelsen af anlægsarbejdet. Mandag den 30. oktober 2000 blev så første del af Danmarks og Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt indviet. Den tidligere udrettede Skjern Å fra tresserne tilbageføres igen i de naturlige slyngninger.

           

Mandag d. 30. oktober 2000  blev første del af genopretningsprojektet indviet af Prins Joachim.

Danmarks og Nordeuropas største naturprojekt, Skjern Å tilbageføres igen i sit naturlige leje.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim skulle forestå ceremonien og blev modtaget af Skovrider Ulrik Lorenzen fra Oxbøl Statsskovdistrikt ved indvielsen til at trække skottet, det første bræt op af en til lejligheden bygget dæmning.
Vandet begyndte derefter at løbe fra det gamle ind i det nye å-løb. Efter hånden som vandstanden i det oprindelige Skjern Å faldt, lagde entreprenøren spærring ud, så al vandet blev presset over i de nye, igen gamle oprindelige slyngninger, efterhånden ville vådområderne vende tilbage, samtidig med at åen færdiggøres.

 

Prins Joachim og skovridder Ulrik Lorenzen fra Oxbøl Stats-skovdistrikt trak skottet op.

Vandet fik frit løb. Vandstanden i den nuværende Skjern Å vil falde. Entreprenøren lægger derfor spærring ud, så al vandet presses over i de nye, oprindelige slyngninger.

En skare af ca. 350 lodsejere har i forbindelsen med projektet måttet eller på anden vis afvikle omkring 3000 ha. jord, fordi de våde områder nu omkring åen bliver væsentlige større. Hele projektet forventes færdig sidst i året 2002 eller først i året 2003, og koster cirka en kvart milliard kroner.
Børnene i kommunens skoler og børnehaver, små som store, var budt med til indvielsen. Alle var velkomne.
Flere tusinde børn, unge og ældre trodsede uvejret, kulde storm og regn, mødte op og beundrede igen det gamle og nye natur, Danmarks og Nordeuropas største genopretningsprojekt.

Skjern Å projektet
nærmer sin afslutning

Broen her nær Lønborg, ved Skjernåvej, er en af de to vejbærende broer, der er udført som træbro.

Skjern Å nærmer sin afslutning. Det samlede arbejde skal være fuldført og klar til aflevering senest d. 30. november 2002. Jordarbejdet omfatter flytning af i alt 1,4 millioner kubikmeter afgravet jord. Alle afgravede jordmaterialer genanvendes indenfor projektet. I alt har seks broer og diverse bygværker herunder Kodbølstyrtet (laksetrappen) måttet lade livet, alt er revet ned, fjernet, og to nye vejbærende broer udført af træ, er opført ved Skjernåvej og Kodbølvej. Over Ganer Å er bygget en stibro i træ.

 

Udsigt ud over projektet, tilbageførelsen af Skjern Å, den vestlige ådal, fra Pumpestation nord.
Der er adgang til taget på pumpestationen med udsigt over området. Ved pumpestationen er rejst en mindesten med navnene på initiativtagerne til afvandingen i 60-erne. Træbroen ses ikke fra stationen.

 

 

Genskabelsen af et internationalt værdifuldt naturområde Skjern Å forventes færdigt sidst på året 2002.
2200 hektar omdannes igen efter 30 år til enge og vådområder. Projektet forventes at koste omkring 254 millioner kroner. Det er nogenlunde det samme som afvandingen af Skjern Å kostede i tresserne.

Anlægsarbejdet er gennemført under videst muligt hensyn til de natur- og miljømæssige forhold. Et særligt hensyn blev taget i perioderne: Januar - marts hvor de store blanke laks trækker op i vandløbene ude fra Vesterhavet.
Marts - maj, når laksesmolten trækker ud mod fjorden. Ultimo april - medio juli i fuglenes yngleperiode.

Skjern Å, projektets entreprenører:

Projektets styring og tilsyn under anlægsfasen forestås af COWI.
Udarbejdelse og detailprojektering er udarbejdet af COWI og Rådgivende Ingeniører A/S.
H. entreprenør: Colas - Novejfa A/S, U. entreprenører: Norvin & Larsen A/S forestod Entreprise 1: Vej og bro arbejdet, juni 1999 - november 2002.
Hovedentreprenør: Monberg & Thorsen A/S & Underentreprenør: M. J. Eriksson A/S. Entreprise 2: Jordarbejdet Vest, juni 1999 - august 2001.
Hovedentreprenør: Colas - Novejfa A/S forestod sidste entreprise, entreprise 3: Jordarbejdet Øst udført marts 2001 - december 2002.

Prins Joachim, Prinsesse Alexandra & Prinsesse Marie

Nikolai storebror
Felix f. 2002

Barnedåb i
Møgeltønder 2002

Prins Felix

Bryllup
Alexandra og Martin
3. marts 2007

Kongeligt bryllup i
Møgeltønder Kirke
24. maj 2008
Barnedåb i
Møgeltønder 2009
Prins Henrik
Joachim på
Hjerl Hede
13. aug. 2010
Prinsessedåb i
Møgeltønder 2012
Prinsesse Athena