Kronborg
Helsingør

 

Kronborg er bygget i årene 1574 til 1584.

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

 

Printervenlig version

Kronborg i Helsingør er på en gang et elegant renæssanceslot og en monumental militær fæstning.
Kong Frederik den II påbegyndte opførelsen af fæstningen i 1574. Knap ti år efter, året 1585 stod fæstningen Kronborg i det nordlige Sjælland færdig. Kronborg er opført oven på resterne af den tidligere gamle borg Krogen fra 1420'erne, hvis mure stadig kan ses hist og her. Kong Christian den IV genopbyggede slottet i 1629 efter en storbrand, han tilføjede dog byggeriet visse moderniseringer.

 

Året 1658 bombarderede og indtog svenskerne Kronborg. De tog mange af de kostbare kunstskatte som krigsbytte. Voldanlægget omkring Kronborg er en af Danmarks mest markante historiske befæstninger.
Det karakteristiske forsvarsværk ligner nemlig fra luften en gigantiske krone.

Efter at Kronborg ved freden var givet tilbage til Kong Frederik den III, lod kongen den nordvestlige bastion udvide og bygge om, samtidig med at kystsikringen blev forstærket og slottet undergik en nødtørftig renovering.
Under Slottets hovedistandsættelse i årene 1728 til 1733 tilførte arkitekt J. C. Krieger magasinbygningerne. Bygningerne blev i 1785 taget i brug af militæret til kaserne og kornmagasiner.
Kirken blev i begyndelsen af 1800-tallet anvendt til fægtesal.
Helsingørs garnison ophørte i 1922 og i 1924 evakueredes slottet for militæret.

En del af bygningerne omkring Kronborg tjener stadig militære formål som sergentskole for infanteriet, og slotsforvaltningen er fortsæt under-lagt en officer.

 

 

Kronborg Slot og hele anlægget omkring er i dag fredet. Herlighederne har dagligt åbent for publikum.
Hele området i Helsingørs statshavn mod Kronborg er i dag et stort åbent område siden værftet er lukket og fjernet.

En del af Kronborg Slot er siden 1915 indrettet til Handels og Søfartsmuseum. Museet formidler dansk søfarts historie fra 1400-tallet til i dag gennem en fast samling af malerier, genstande og skibsmodeller. Museet har også skiftende udstillinger.
Blandt de seværdige rum er den 62 meter lange Dansesal, Riddersal samt Kongens og Dronningens Kamre.
Slotskirken overlevede flammerne ved storbranden i 1629 og har mirakuløst bevaret sit originale inventar. 
I kasematterne sover Holger Danske.