Christiansborg
De Kongelige Stalde

De Kgl. Repræsentationslokaler

 

Det første Christiansborg Slot påbegyndte sin opførelse i 1731.
Under slottet gemmer sig to endnu tidligere bygninger, nemlig Absalons Bispeborg fra 1100-tallet og det middelalderlige Københavns Slot, som blev revet ned samme år for at give plads til fornyelsen, det første Christiansborg.

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

 

Printervenlig version

Kong Christian den 6. (1699 - 1746) konge 1730 til 1746 påbegyndte opførelsen af Christiansborg Slot i 1731.
Kongen opførte et pragtslot præget af wienerbarok og fransk rokoko. Slottet blev 1. januar 1741 residensslot.
Det første Christiansborg Slot brændte helt ned i 1794, bortset fra ridebaneanlægget med de to rokokopavilloner der undslap flammerne.
Kong Frederik den 6. (1768 - 1839) konge 1808 til 1839 opførte igen Christiansborg Slot. Det andet Christiansborg blev indviet 1828 men nedbrændte igen bortset fra Slotskirken 1884. Slotskirken blev dog hårdt medtaget i 1992, da en karnevalsraket satte ild til tagkonstruktionen. Slotskirken blev efter omfattende restaurering genind- viet i 1997.
Det nuværende Christiansborg er det tredje, opført 1907 til 1928 under samme navn. Det tredje Christiansborg er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen.

 

Efter den første brand ophørte Christiansborg Slot med at være kongelig residensslot, kongefamilien flyttede til Amalienborg. Slottet rummer i dag De Kongelige Repræsentationslokaler, Folketinget og Højesteret.

 

 

Folketinget består af højst 179 folkevalgte medlemmer, 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne. Alle der er fyldt 18 år, med dansk indfødsret og fast bopæl i riget har stemmeret til folketingsvalget.
Et folketing vælges for fire år, dog kan nyvalg til enhver tid udskrives. De kongelige møder op i logen, når folketingsåret begynder, den første tirsdag i oktober.

Ridebaneanlægget er i dag det eneste bevarede fra det første Christiansborg Slot, og består af to symmetriske fløje samt lave og smalle staldbygninger. Anlægget stod færdigt i 1746, hvor  87 rideheste og 165 køreheste kunne tage plads i de kongelige staldbygninger. Det er det største antal heste, der nogensinde har været opstaldet i De Kongelige Stalde på Christiansborg.
I etagen over den store staldbygning indrettede arkitekten N. H. Jardin fra 1766 til 1767 et hofteater. Teatrets lokaler danner i dag rammen om Teatermuseet.

 

I De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot er i dag opstaldet færre heste end tidligere. Derfor er de kongelige kareter, Guldkareten, udstillet i stalden. Staldene er åbent for offentligheden.

 

 

Københavns Politi, der i dag igen, anvender heste i tjenesten, har deres heste opstaldet i De Kongelige Stalde på Christiansborg. På ridebanen trænes hoffets og politiets heste dagligt.

De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg omfatter den nyrestaurerede Riddersal med Bjørn Nørgaards gobeliner, der fortæller Danmarkshistorien i farverige billeder. Gobelinerne var en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II på hendes halvtreds års fødselsdag 1990. Gaven blev over ti år færdiggjort og opsat i Riddersalen til hendes tresårsdag 16. april året 2000. Dronningen skænkede senere gobelinerne til hele folket hvor de ved rundvisning kan opleves i den sal, hvor dronningens nytårskur hvert år afvikles.
De gamle gobeliner der tidligere prydede Riddersalen på Christiansborg, er sat i stand og igen hængt op i Riddersalen på Rosenborg Slot, hvorfra de oprindelig stammer.

 

Christiansborg Slot som vi kender det i dag er det tredje slot på stedet. Christiansborg Slot er bygget i nybarokstil årene 1907 til 1928. Tårnet er med sine 106 meter Københavns højeste. Til højre indgangen til Folketinget.

 

Nytårskur

 

Guldkareten står parkeret i De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot. Guldkareten anvendes kun én gang om året, til den store nytårskur der afvikles på Christiansborg.

Officiel kongelig modtagelse af folket til nytårskur finder sted hvert år, nytårsdag den lille kur og ugen efter den store nytårskur. Folket indfinder sig for at ønske regentparret godt nytår.
Nytårsdag, på Amalienborg Slot, afvikles den lille kur, vor regentparret modtager regeringen og nogle få andre.
Ugen efter gælder så den store kur der afvikles i de kongelige gemakker, Tronsalen, på Christiansborg.
Regentparret kører fra Amalienborg til Christiansborg i kongehusets fineste karet, guldkareten. Guldkareten anvendes kun denne ene gang om året. I vore dage modtages medlemmer af 1., 2. og 3. rangklasse samme dag, men efter rangorden.