AMALIENBORG SLOT

 

Vagtskifte

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Amalienborg, residensslot i København. Slottet består af fire ens palæer, der omgiver Amalienborg Plads med Salys rytterstatue af Frederik den 5. i midten.
Den Kongelige Livgarde, hvis fornemmeste opgave og pligt er at beskytte de Kongelige.
For at du kan aftjene din værnepligt i livgarden kræves, at din højde mindst er 175 cm.
Den Kongelige Livgarde består af et musikkorps, tamburkorps og en våbenbærende styrke.
Vagtskiftet udføres ved en vagtparade, der finder sted, dagligt klokken 12.00, uanset hvilken af de tre vagttyper: Kongevagt, Løjtnantsvagt eller Palævagt der finder sted.
Hele vagtstyrken skiftes ud og bliver på Amalienborg i 24 timer. Umiddelbart efter vagtparaden, vagtskiftet kl. 12.00 udføres første postskifte, hvor de på Slotspladsen værende gardere udskiftes. Postskifte finder sted hver anden time klokken 12.00, 14.00 og så videre. Garderne er på post i to timer ad gangen, opholder sig derefter fire timer i vagtstuen, indtil de skal på post igen.
Postskiftet udføres på Slotspladsen med uret, starter dagligt ved køkkenport, Christian den VIII's, Kronprinsens palæ, men kan ved særlige lejligheder finde sted fra Christian den VII's palæ.
Den sidste post der bliver skiftet er Post for gevær, det er ham, der har kommandoen på Slotspladsen.

           

             

          

Paraden her foran Christian den VII's  palæ kl. 12.00 er en Palævagt. Amalienborg er i dagens anledning ubeboet, derfor uden deltagelse af musikkorpset. Første postskifte, Slotspladsen rundt, finder sted hos kronprins Frederik, dernæst ved tidligere dronning Ingrids palæ og sidst hos dronning Margrethe.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps deltager i Kongevagter og Løjtnantsvagter. Denne form for vagtparade finder sted såfremt Hendes Majestæt Dronningen, Hans Kongelige Højhed Prinsen eller Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Hans Kongelige Højhed Prins Joachim som regent eller rigsforstander bor, er tilstede på slottet, Amalienborg. Der marcheres med musik gennem byen.

Kongevagten kendetegnes på, at fanen og trommen i dag timerne står ved kolonnaden foran kong C. VII palæ. Kongevagt oprettes når Kongen eller HM Dronningen opholder sig på Amalienborg.

Løjtnantsvagten kendetegnes på, at kun trommen står fremme ved kolonnaden foran Christian den VII's palæ.
Løjtnantsvagt oprettes når HKH Prins Henrik bor på slottet, når HKH Kronprinsen som regent eller HKH Prins Joachim som rigsforstander ligeledes opholder sig på Amalienborg.

Palævagten kendetegnes når fanen og trommen ikke er fremme ved kolonnaden foran Christian den VII's palæ.
Palævagt oprettes i så fald Kronprinsen eller Prins Joachim bor på Amalienborg og ikke er regent eller rigsforstander, samt når Amalienborg er ubeboet.

    

    

Postskifte her foran Hendes Majestæt Dronning Margrethes palæ. Til højre palævagten med parade foran Christian den VII's palæ. Garden er påklædt i den mørkeblå våbenjakke.
Den sidste post der skiftes er Post for gevær, det er ham der får kommandoen på Slotspladsen.

Den Kongelige Livgardes uniformer består af blå bukser med hvide striber, mørkeblå våbenjakke og til galla en rød våbenjakke. På hovedet bærer garderne en sort bjørneskindshue.
Den almindelige mørkeblå våbenjakke anvendes til daglig. Den røde våbenjakke benyttes kun til galla. Det vil sige til Dronningens fødselsdag, nytårsdag samt ved modtagelse af fremmede statsoverhoveder.

                                

Vagtparaden her: en Kongevagt med fane og tromme ved kolonnaden foran Christian den VII's palæ, ved Hendes Majestæt Dronning Margrethes 60 års fødselsdag den16. april 2000. Ved særlige begivenheder i kongehuset: regentens fødselsdag, nytårsdag, samt modtagelse af statsoverhoveder er livgarden påklædt i den røde våbenjakke.

Prinsgemalen

Ringkøbing 550 år
Købstadsjubilæum 1993

  Landgang fra
Dannebrog
1996

Ombord på
Dannebrog
2001

Sommertogt
Vestjylland
september
2006

Prinsgemalens
skulpturer på
Torvet i Ringkøbing
2015 - 2016

Prins Henrik
overdrager sin skulptur
til Ringkøbing
8. maj 2017

15. & 20.
februar 2018
Prinsens bisæt-
telse/sidste rejse