Det royale program i
Juelsminde og Hedensted

 

I kælderetagen under Hotel Vejlefjord blev Vejlefjord Kur & Spa præsenteret for regentparret. Vejlefjord Kur & Spa består blandt andet af termiske bade. Syv bassiner og to sansebrus med dråber og stråler, bygget af granit i brynet af bøgeskoven.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Efter den officielle modtagelse drog regentparret ud på dagens program. Dronning Margrethe og prins Henrik besøgte Vejlefjord, hvor vicedirektør Peer Heldgaard Kristensen, direktør Stig Thomasen og bestyrelsesformand Claus Lundstedt tog imod. Ida Marie Heldgaard Kristensen overrakte dronningen blomster.
Første stop på Vejlefjord blev en fremvisning af Vesthuset - Neurocentret. Vejlefjord Neurocenter er en del af et specialsygehus med et behandlingstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. Patient Lene Charlotte Rasmussen,
på Neurocentret, fik sit livs oplevelse, da hun fik besøg af regentparret.

 

Patienten sad i fællesstuen på Neurocentret og ventede på, at regentparret skulle komme op.
Hun hilste på dronning Margrethe og prins Henrik.

Dronning Margrethe og prins Hernrik blev ledsaget op i fællesstuen af bestyrelsesformand Claus Lundstedt, der viste regentparret rundt.

På Vejlefjord Sundhedscenter, Østhuset - Rekreationsafdelingen er stedet, hvor patienterne kommer på rekreationsophold som nyopereret eller har været igennem et sygdomsforløb, og trænger til at genvinde kræfterne i fred og ro.
Eller som bare har behov for ro, pleje og evt. genoptræning i smukke omgivelser.
Regentparret blev i hovedbygningen - Hotel Vejlefjord, vist ned i kælderetagen, hvor Vejlefjord Kur & Spa har til huse. Vejlefjord Kur & Spa består blandt andet af termiske bade. Syv bassiner og to sansebrus med dråber og stråler, bygget af granit i brynet af bøgeskoven. De store flade af natursten former bassiner, huler og gange i termerne.
Hvert bad, hver hule, hvert rum Spa byder på en sanseoplevelse for sig selv.

 

Prins Henrik var klar til at springe ud i bassinet, ud til pigerne der svømmede rundt i det termiske bad, en sanseoplevelse for sig selv.

Efter frokosten gjaldt det så Lars Larsen der ventede besøg af Danmarks regent, dronning Margrethe. Dronningen fik en rundvisning.

Hedensted Kommune bød dronning Margrethe og prins Henrik på frokost i Glassalen på Vejlefjord.
Frokostmenuen bestod af følgende forårsmenu: Blinis med stenbiderrogn, hakket rødløg og syrnet fløde.
1999, Patiente Brut, Louis Dubrince, Champagne. Hovedret: Medaljon af dansk sommerbuk, friske grøntsager og nye Samsø kortofler. 2005, DGS, Syrah, Comte Cathera, Minervois la Liviniere (biodynamisk).
Dessert: Variation af rabarber med rørt vaniljeis. 2006, Brachetto, Icardi, Piemonte.
Efter frokosten gjaldt det så hvert sit program for regentparret.
Dronning Margrethe drog på visit hos Rustik Butik i Hedensted. I butikken blev dronningen modtaget af afdelingsleder socialpsykiatriområdet Ivan Arenttorp, der fortalte om historien bag Butik Rustik. Om de 15 sindslidende borgere der arbejder på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Kort rundvisning i de arbejdende værksteder.
Rustik er et tilbud om beskæftigelse til sindslidende, som aktuelt ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked.
Der fokuseres på den enkeltes ressourcer. Derfor er et arbejdstilbud altid tilrettelagt, både med hensyn til arbejdsopgaver og antallet af timer. Der er forskellige muligheder for ansættelse, skånejob, frivilligt arbejde, arbejdsprøvning eller praktik i brugskunstbutikken eller fremstilling af varer fra eget værksted.
Besøget hos Rustik Butik blev afsluttet med overrækkelser af gaver til dronningens børnebørn. Gaven var et keramiksæt. Til de små børnebørn bestod sættet af en dyb tallerken og en kop, dekoreret med prinser og prinsesser.
De store fik en flad tallerken og et stort krus, dekoreret med dyr. Sættene var fremstilt af tysk stentøjsler.

 

Afdelingsleder Ivan Arenttorp tog imod dronningen og Linda Francke overrakte blomster ved ankomsten til Rustik Butik.

I dekorationsværkstedet arbejder man med det kunstneriske, lerfarver og glasur. Stentøjsleret brændes ved 1270 grader.

Hos JYSK, købmand Lars Larsen, blev dronningen modtaget foran administrationsbygningen på den blå løber. Lars Larsen havde valgt sin egen farve. I adminitrationens forhal orienterede købmanden om JYSK og lageret.
Det nye topmoderne og enorme lager bliver Skandinaviens største, der er bygget på én gang. De tre højlagre er hver 40 meter høje og på 7.800 kvadratmeter. Lageret bliver på i alt 64.000 kvadratmeter og 1,43 mio. kubikmeter.
Lageret skal levere varer til mere end 170 butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien samt omkring 100 butikker i franchise-landene. 75.000 sprinklerhoveder skal sikre byggeriet imod brand. Der er 21 fuldautomatiske pallekraner, der hver især vejer cirka 40 tons. Der er plads til 134.000 EUR paller, 12 fuldautomatiske miniload kraner og maksimumskapaciteten ind og ud på en dag er 8.500 paller.
JYSK-koncernen ejes af Lars Larsen med en årsomsætning på cirka 14 milliarder kroner. Den samlede medarbejderstab er på over 12.000 mennesker. Det store projekt har plads til omkring 250 medarbejdere og koster cirka 750 millioner kroner.

 

Dronning Margrethe  blev på den blå løber modtaget af købmand Lars Larsen, inden han tog dronningen med ind og viste selve byggeriet.

Lars Larsen orienterede dronningen om virksomheden og lagerprojektet i forhallen ved hjælp af plancher, landkort med mere.

Prins Henrik besøgte Plejecentret Kildevældet, blev modtaget af leder af Senior Service Gitte Vandall samt områdeleder og tidligere daglig leder på Kildevældet Helga Jeppesen. Hedensted Musikskole spillede for prinsen i gårdhaven udenfor Plejecentret. I stueetagen blev fremvist et beboerværelse. I "Snapstinget" på 1. sal blev prins Henrik budt på ostemadder og snaps, hilste på beboere og pårørende.
Bestyrelsesformand for Daka og bestyrelsesmedlem i Daka Biodiesel Peder Damgaard, direktør Kjær Andersen, fabrikschef Erik F. Mansig og laboratoriechef Daniel Malgaard modtog alle prinsen ved ankomsten til DAKA Biodiesel a.m.b.a. Prins Henrik fik en orientering og rundvisning i produktionen. Formålet med DAKA Biodiesel er at producere og markedsføre biodiesel og biofyringsolie ud fra raffineret animalsk fedt, der er udvundet af restprodukter fra slagterierne og primærlandbruget.

 

Logistikdirektør Henrik Bøgelund førte primært ordet under selve lagerbesøget.

Henrik Bøgelund forklarede dronningen om arbejdsgangen på selve lageret når det åbner.

Midt på eftermiddagen samledes regentparret igen til et fællesprogram, hvor hofjægermester Thomas Harttung, ejer af Barritskov Land- og skovbrug, samt forretningschef for Barritskov Landkøkken Alette Algreen-Ussing tog imod ved hovedbygningen til Barritskov. Barritskov omfatter 270 ha agerjord, 15 ha engarealer, 30 ha kyster, veje og udyrkede arealer, samt 375 ha skov. Thomas Harttung viste dronningen og prinsen rundt i hovedbygningen, i herreværelset, havestuen og i spisestuen, inden han i herreværelset viste et oplæg på plancher der handlede om, hvordan man driver landbrug på den mest CO2-hensigtsmæssige måde.
Forretningschef Alette Algreen-Ussing fremviste gårdbutikken og fortalte om samarbejdet med Biofournil og Les Coteaux Nantais, to franske økologiske virksomheder. I gårdbutikken blev der budt på egne og importerede (bl.a. franske) økologiske og biodynamiske varer samt øvrige forfriskninger.

 

Gårdbutikken blev fremvist af forretnings chefen, der fortalte om de økologiske og biodynamiske varer der var på hylderne.

Regentparret tog godt fra sig ved smagsprøverne fra Barritskov Landkøkken /Gårdbutik. Bordet var dækket op med egne og importerede produkter.

Horsens Jagthornsblæsere blæste dronning Margrethe og prins Henrik velkommen til Palsgaard. Uden for receptionen modtog Birthe og Knud Brix, samt Kirsten og Birger Brix de kongelige gæster. Birger Brix bød velkommen.
Palsgaard er specialister i at udvikle og producere emulgatorer, stabilisatorer og andre specialingredienser til fødevareindustrien. Industrien ligger i forlængelse af Palsgaard Gods, hvor der hvert år afholdes sommerspil i slotsparken. Undervejs i Pilotmargarinefabrikken og Pilotbageriet blev der budt på lækre smagsprøver.
Historien om Palsgaard går tilbage til 1200-tallet, mens den industrielle historie begyndte i 1919. Virksomheden blev etableret af Einar Viggo Schou, der blandt andet opfandt verdens første industrielt fremstillet emulgator.
Familien oprettede Schou-Fondet, der ejer Palsgaard virksomhederne, i 1957 for at sikre forskningen på Palsgaard.
Hedensted kommunes borgmester Jørn Juhl Nielsen afsluttede, i receptionen på Palsgaard, det officielle besøg med en tale til regentparret, Deres Majestæt, deres Kongelige Højhed, Hjertelig tak for besøget.

 

Den kun 5-årige blomsterpige Marie Søndergaard Hansen overrakte dronning Margrethe blomsterne ved ankomsten.

Regentparret blev vist ind i Palsgaards pilotafdeling for margarine og finkost. En opfindelse, rullemargarine med kun 40% fedt.

Efter afslutningen drog dronning Margrethe og prins Henrik tilbage til Kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Juelsminde Havn. Inden regentparret nåede helt ned til kongeskibet, gjorde de lige et stop ved Storstranden, hvor elever fra BGI, Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole, gav gymnastikopvisning.
Om aftenen holdt regentparret reception på Kongeskibet Dannebrog.