16. april 2023
Dronningens 83
-årsdag

 

Her på billedet dagens fødselar, Dronning Margrethe, sammen med sine otte børnebørn på balkonen. Fra venstre kronprinsparrets fire børn, Prinsesse Isabella, Prinsesse Josephine, Prins Vincent, og bag ved, første arving til tronen efter kronprins Frederik, Prins Christian. Dronning Margrethe i midten.
Til højre Joachims fire børn, Grev Felix, Grev Henrik,
Grev Nikolai, og forrest Komtesse Athena.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version  

Efter fem års fravær fra fejringen af fødselsdagen, sidst i 2018, på Amalienborg Slotsplads i København viste dagens 83-årige fødselar, dronning Margrethe sig denne gang på balkonen fra Residenspalæet, Kong Christian IXs Palæ, klokken tolv middag, søndag den 16. april 2023. Straks efter Den Kongelige Livgardes Musikkorps havde marcherede hele vejen rundt om rytterstatuen på slotspladsen og taget sin opstilling foran Christian VIIs Palæ, trådte dronningen glad ud på balkonen, foran de flere tusinde fremmødte, der havde valfartet sig ind på Amalienborg Slotsplads, for at hylde dagens fødselar. Den Kongelige Livgarde var i dagens anledning iført rød galla, den røde våbenfrakke. På balkonen havde dronningen en festdag med hele familien, der var et kæmpe hit for alle, da Margrethe viste sig fire gange, omgivet af børnebørnene først og siden kronprinsparret og prins Joachim og prinsesse Marie.
Det blev til en folkefest nede på slotspladsen for dronningen, da alle råbte hurraråb og et nifoldigt leve for majestæten, hvorefter der blev sunget fødselsdagssang akkompagneret af Den Kongelige Livgardes Musikkorps.
Livgardens musikkorps kvitterede med kongesangen: "Kong Christian stod ved højen Mast".

 

 

Præcis klokken 11.50 mødte Den Kongelige Liv-garde op på slotspladsen og stillede sig op til Kongesangen, Kong Christian stod ved højen mast.

 
 

Tredje gang trådte dronningen ud, sammen med sine 2 sønner og svigerdøtre, samt alle otte børnebørn, på balkonen. Hele den hjemlige kongefamilie samlet.

 

København, Residenspalæet, Kong Christian IX´s Palæ, Amalienborg

 

 

 

Straks efter majestæten var trådt ud på balkonen fulgte kronprinsparret, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med børnene, Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine efter.

 

Den første, der trådte ud på bal-konen, ud mod de mange frem-mødte på Amalienborg Slotsplads, var dagens 83-årige fødselar Dronning  Margrethe.
Dronningen udråbte sit obliga-toriske nifoldige leve for Dan-mark.

 

På balkonens højre side trådte Prins Joachim og Prinsesse Marie ud med børnene, Grev Nikolai, Grev Felix, Grev Henrik og Komtesse Athena.
Marie og Joachim havde også taget familiehunden Cerise med til festen på Amalienborg.

 

 

Straks efter majestæten var trådt ud på balkonen, mødte de to sønner op med deres familier på side-balkonerne.
Kronprinsparret mødte op på venstre side og Joa-chim og Marie på højre side.

 

Den mere end 240 år gamle ryt-terstatue på Amalienborg Slots-plads af Kong Frederik 5. blev skabt af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph-Saly.
Rytterstatuen blev indviet i 1771.

Dronning Margrethe var tydeligt rørt over den store opmærksomhed fra befolkningen. Det ramte dronningen lige i hjertet, at det denne gang lykkedes at samle hele familien på sin fødselsdag. Dette markerede og symboliserede, at den kongelige familie efter interne udfordringer i kølvandet på dronningens beslutning om at ændre titler og tiltaleformer for prins Joachims fire børn, fra prinser og prinsesser til greve og komtesser. Det ser nu for alvor ud til, at Joachims børn fremad forsøger at lægge problemet og uoverensstemmelserne bag sig.
Derfor var der en hvis spænding udløst. For ingen viste helt eksakt hvilke familiemedlemmer, der ville være omkring dronningen på balkonerne. Men de var der alle sammen, hele familien og det var folk på Amalienborg Slotsplads vilde med. Hele seancen på balkonerne fandt dog sted, i godt 15 - 20 minutter. Dronning Margrethe viste sig fire gange.
Om eftermiddagen, ved 14-tiden, troppede hele gardehusarernes hesteeskorte op og tog opstilling foran Christian
VIIs Palæ for at hylde dagens fødselar. Det var et flot skue, da gardehusarerne red over slotspladsen med trompeter og pauker.
Fra riddersalen kunne dronningen sammen med Mary, Frederik, og deres fire børn samt Joachim, Marie og deres børn se gardehusarerne hilse på i anledningen af fødselsdagen.

 

 

På dronningens højre side stod kronprinsparrets fire børn og hilste pænt på de mange fremmødte nede på slotspladsen.
Fra venstre:  Prinsesse Isabella,
Prinsesse Josephi-ne, Prins Vincent, og bagerst Prins Christian, der den 15. oktober i år fylder 18 år.

 

Kongeflaget var i dagens anledning sat op på Resi-denspalæet, Kong Christian IXs Palæ. Mange var på plads nede på slotspladsen, for at få et glimt af de kongelige.

 

 

Hos kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, på Frederik VIIIs Palæ, var Tronfølgeflaget sat til tops. Tronfølgeflaget blev indført i 1914.

 

På fødselarens venstre side havde Joachims fire børn, Grev Henrik, Grev Felix, Grev Nikolai, og forrest Komtesse Athena taget deres pladser på balkonen.

 

 

Tredje gang dronningen viste sig, trådte alle ud på den midterste balkon. De to sønner, svigerdøtre og alle otte børnebørn viste sig sammen med fødse-laren under trange forhold på balkonen.
Dronning Margrethe viste sig i alt fire gange på balkonen, ud mod de mange glade royalister nede på slotspladsen.

 

Flere tusinde fra nær og fjern havde taget deres pladser nede på Amalienborg Slotsplads i anled-ningen af majestætens 83-års fødselsdag.

Folkefesten på Amalienborg Slotsplads eksploderede på den mest farverige måde, da dagens fødselar trådte ud foran sine mange fans. Dronning Margrethe stod rank og flot, hvor hendes smil nåede fra øre til øre, for hun nød tydeligvis at blive fejret af danskerne på lige præcis denne måde i de mest perfekte rammer.
Ni friske værnepligtige fra kongeskibet Dannebrog pyntede blandt publikum på slotspladsen denne fine mærkedag for majestæten i København.
Kort efter familiehyggen ved frokostbordet og sin fejring af fødselsdagen på Amalienborg kørte dronning Margrethe nordpå mod Fredensborg Slot, hvor hun har residens de næste par måneder.
På sin fødselsdag i 2019 og 2022 opholdt dronningen sig på Marselisborg Slot i Aarhus og under coronapandemien i henholdsvis 2020 og 2021 fejrede dronning Margrethe sin fødselsdag under helt private forhold på grund af forsamlingsrestriktionerne.
H.M. Dronningen vil i dag genoptage sine funktioner som landets regent efter sin veloverstående rygoperation på Rigshospitalet i København i februar måned. Dronningens genoptræning var gået godt, men der vil fortsat være en række større opgaver, som dagens fødselar i de kommende måneder ikke kan gennemføre som planlagt. H.K.H. kronprins Frederik var under majestætens operation, indlæggelse og genoptræning indsat som regent.

 

 

 

På grund af fødselsdagen fandt vagtskiftet på slotspladsen først sted efter dronningen var blevet fejret på balkonen.

 

Dronning Margrethe tog glad imod hurraråb og fødselsdagssang med store smil. Det var fem år siden sidst dronningen lod sig fejre fra balkonen på Amalienborg Slot.

 

Til daglig foregår vagtskiftet på Amalienbotg Slotsplads kl. 12.00, men i dagens anledning startede de allerede kl. 11.50, på grund af balkonseanchen.

 

 

Ni friske værnepligtige fra kongeskibet Danne-brog pyntede blandt publikum på slotspladsen, denne fine søndag, hvor majestæten fejrede sin fødselsdag.

 

Straks efter hele seancen på balkonen i Køben-havn, forestod Den Kongelige Livgarde vagtskif-tet på slotspladsen, foran alle fire palæer på Amalienborg.

Dronningens fødselsdag

Margrethes
60 årsdag
2000
Margrethes
63 årsdag
2003
Margrethes
65 årsdag
2005
Margrethes
66 årsdag
2006
Margrethes
68 årsdag
2008
Margrethes
70 årsdag
2010
Margrethes
75 årsdag
2015
Margrethes
76 årsdag
2016
Margrethes
77 årsdag
2017
Margrethes
79 årsdag
2019
Margrethes
82 årsdag
2022