Dronningens separate program

 

Gårdejer Esper Agger i Hygum viste dronning Margrethe rundt i en helt moderne kostald, bygget i 2008, hvor staldsystemet var fuld automatisk. I stalden var dyrevelfærd sat i højsædet.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version


Dronning Margrethe drog på gårdbesøg, på "Sønder Byskov" hos Esper og Heidi Agger i Hygum. Esper og Heidi Agger købte 2003 gården af Espers forældre. Det unge par er begge 34 år, har 4 børn - Mads-Emil 7 år, Malde 4, Inger Maja 2 og Mikkel på et halvt år. I 2002 afsluttede Esper sin landmandsuddannelse som agrarøkonom fra Vejlby Landbrugsskole. Heidi havde "grøn linje" på gymnasiet i Lemvig og er nu uddannet sundhedsplejerske.
Gårdens historie er nævnt helt tilbage til 1400-tallet. Historien beskriver, at den har været kvæggård siden det syttende århundrede. "Sønder Byskov" er ikke en slægtsgård. Gården er i dag helt moderniseret og tidssvarende.
Esper Agger fortalte om moderne landbrug til en yderst interesseret dronning Margrethe, der under hele besøget spurgte ivrigt ind til, hvordan produktionen foregik, og til de forhold dyrene levede under. Esper viste, hvordan køerne frit gik rundt i stalden og selv bestemte, hvornår de ville spise eller malkes.
Bedriften blev efter overtagelsen
udvidet fra 100 til i dag 300 malkekøer. I dansk kvægbrug findes der fire forskellige malkeracer, sortbroget dansk malkerace (SDM), rød dansk malkerace (RDM), dansk Jersey (DJ) og dansk rødbroget kvæg (DRK). På gården så dronningen den mest udbredte race i Danmark, sortbroget dansk malkerace.
Racen er en specialiseret malkerace, der især udmærker sig ved en høj mælkeydelse og gode malkeorganer. En udvokset SDM-ko vejer omkring 700 kg.

 

Esper og Heidi Agger stod klar på gårdspladsen, da Krone 1 ankom. Hele familien tog imod dronning Margrethe, der søndag gæstede Lemvig Kommune.

Esper viste dronningen rundt og fortalte alt om den store modernisering, der havde fundet sted.

 

 

Dronning Margrethe fik et godt vue udover stalden, da dørene gik op. Dronningen blev ført rundt og fremvist hele den nye staldbygning.

Sortbroget dansk malkerace er den mest udbredte malkerace i Danmark. Rød dansk malkerace var engang den mest udbredte, men udgør i dag kun ca. 10% af kvægbestanden i Danmark.

Til gården hører 150 ha. jord, endvidere er yderligere omkring 150 ha. også forpagtet. Staldsystemet var en fuld automatisk og intelligent kostald bygget i 2008. Køerne malkes af 4 malkerobotter, automatisk fodringsanlæg og robot til skrabere til renholdelse af køernes gangarealer. På gården var dyrevelfærd sat i højsædet.
Lely Center, v./ EM Staldteknik Aps, Herning har leveret omkring halvdelen af alle malkerobotter i Danmark. Der findes 5 forskellige fabrikanter. Det betyder, at 1300 Lely robotter, fordelt over 500 landmand findes i Danmark, globalt har Lely fra Herning omkring 8000 Astronaut robotmalkesystemer i drift.

 

Robotmalkesystemet fra Lely er fuldautomatisk, ordner alt selv. Køerne står på den anden side. Selv påsætning af pattekopper sker automatisk.

Køerne bestemmer selv, hvornår de vil malkes. Går selv ind og ud af robotten. Koen har god plads omkring sig. Dyrenes velfærd, er der tænkt på.

 

Den mest udbredte ko i Danmark, den sortbrogede dansk malkerace (SDM), har et stort yver, der betyder en meget høj mælkeydelse på omkring godt 35 liter mælk om dagen. Koen får kraftfoder ved hver malkning.

Undervejs fra Hygum til Kulturcentret Tuskær, ved Fjaltring, gik vejen forbi Rammedige. Det var resterne af en forsvarsvold fra jernalderen. Tæt omkring Rammedige lå 21 synlige gravhøje af oprindeligt 87 gravhøje fra den yngre stenalder og bronzealder. Den kongelige kortege kørte langsomt forbi.
Med havet som nærmeste nabo, bag det yderste dige i Fjaltring lå Kunst- og Kulturcentret som dronningen besøgte.
Tuskær er en selvejende institution, der blev grundlagt og drives i dag af Elin Nilsson.
Der var meget at se og opleve. Tuskær har gennem en årrække opbygget egne samlinger af tekstiler, skulptur og billedkunst. På Tuskær findes en sjælden samling af Bakuba-tekstiler, som ellers kun kan ses i Nationalmuseets afrikanske samling. Denne samling, på Tuskær, tiltrækker mange gæster fra ind- og udland.
Flotte kunstgaver skænket af billedkunstner John Olsen og Carlsbergfondet smykker Tuskærs vægge, hvor man også kan se smukke billedvævninger af væversken, der har skabt billedtæppet bag Folketingets talerstol, Berit Hjelholdt.

 

Elin Nilsson tog imod dronning Margrethe ved indkørslen til Kunst- og Kulturcentret, Tuskær ved Fjaltring. Dronningen spadserede ind i centret.

Leder, for den selvejende institution, Elin Nilsson fremviste dronning Margrethe, Tuskærs helt egne samlinger af tekstiler, skulpturer og billedkunst.

 

Elin Nilsson viste dronningen de udstillede kunstværker på Kulturcenter Tuskær, Fjaltring, mens hun fortalte om stedets aktiviteter.

Margrethe sluttede sit separate program hos glaskunstneren Agnethe Maagaard i Bøvlingbjerg. På vejen ud til glaskunstneren kørte dronningen over Høvsøre, hvor Risø DTU har opstillet en prøvestation for store megawatt møller.
Høvsøre er et af de steder, hvor det altid blæser, også selv når næsten alle flag i landet hænger slapt ned langs flagstængerne, drejer møllevingerne rundt. Derfor var et sådant sted jo valgt til møllerne.

 

Agnethe Maagaard og hendes datter, med blomster til dronning Margrethe, Maja Maagaard Refstrup.

Glaskunstner Agnethe Maagaard fra Bøvlingbjerg fremstiller glaskunst af høj kvalitet. Dette fad til Lemvig Kommune, der gav det i gave til dronningen.

Agnethe Maagaard, Bøvlingbjerg, har gennem 30 år arbejdet med design i mange forskellige sammenhænge.
Gennem 10 år har glaskunstneren udviklet sin helt egen stil og teknik i sin glaskunst. I 2009 udstiller hun sine kunstværker på Kunstmessen Art in Mind i Århus Musikhus, Galleri Houvig, Søndervig og Kunstmessen Art in Mind på Egeskov Slot. Gennem generalkonsulatet i New York er Agnethe Maagaard i gang med at promovere sin glaskunst i New York. Agnethe Maagaards datter, Maja Maagaard Refstrup, overrakte dronningen blomster.
Det er anden gang, glaskunstner, Agnethe Maagaards fade blev valgt som en gave til Danmarks regent, dronning Margrethe. Det var sket tidligere ved et besøg på en vindmøllevirksomhed.

 

Agnethe Maagaard nejede for dronningen ved modtagelsen foran hendes Glasværk i Bøvlingbjerg, inden datteren overrakte blomster.

Dronning Margrethe på vej ind i galleriet, for at se Maagaards glaskunst.