Kejserinde Dagmars
genbegravelse

 

Kejserinde Dagmars kiste passerede, lørdag den 23. september 2006, på den hestetrukne rustvogn, Amalienborg Slotsplads.
Kongefamilien trådte i samme øjeblik frem på balkonen.

 

Tekst af Per Brunsgård og fotos af Chris Christophersen.

 

Printervenlig version

Ved en mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke, lørdag den 23. september 2006, indledte Kejserinde Dagmar sin rejse tilbage til Rusland, til Sankt Petersborg, hvor hun blev genbegravet, 28. september 2006, ved sin mands side, zar Alexander III.
Kejserinde Dagmar, født 26. november 1847 i Det gule Palæ, var datter af kong Christian IX og dronning Louise.
ægtede i Vinterpaladset i Sankt Petersborg den 9. november 1866 storfyrste Alexander Alexandrovitsch, senere i 1881, zar Alexander III af Rusland.

 

 

Regentparret drog i kronebilen til Roskilde Dom-kirke, deltog i mindehøjtideligheden for Kejserinde Dagmar.

 

Kronprinsparret, Mary og Frederik, var blandt deltagerne i Roskilde Domkirke.
Deltog i mindegudstjenesten for Kejserinde Dagmar.

Sammen fik de fire sønner og to døtre. Zar Nikolaj II, født 6. maj 1868, død 17. juli 1918. Nikolaj II blev den sidste russiske zar. Storhertug Alexander Alexandrovitsch af Rusland, født 7. juni 1869, død 21. maj 1870. Storhertug George Alexandrovitsch af Rusland, født 6. maj 1871, død 9. august 1899. Storhertuginde Xenia Alexandrovna af Rusland, født 6. april 1875, død 20. april 1960. Storhertug Micheal Alexandrovitsch, født 28. november 1878, død omkring 21. juni 1918. Storhertuginde Olga Alexandrovna af Rusland, født 13. juni 1882, død 24. november 1960.
Alexander III døde 2. november 1894 i Livadia på Krim. Enkekejserinde Dagmar flygtede på grund af de revolutionære uroligheder i 1919 fra Krim. Hun tilbragte sine sidste leveår i Danmark, på Hvidøre Slot ved Klampenborg.
Enkezarinaen døde den 13. oktober 1928.

 

 

Folk var valfartet til København, mødte op i gaderne, stod klar med kameraerne.
Billederne skulle med hjem til scrapbogen.

 

Der var Kejserinde Dagmars kiste på den heste-trukne rustvogn folk ville have i kassen.
Det var kejserindens sidste rejse.

Kejserinde Dagmar af Rusland blev i 1928 bisat i Roskilde Domkirke. Hendes kiste stod i krypten under kong Christian IX's kapel. Det var Kejserindens eget ønske, der først nu var muligt at imødekomme.
Den kirkelige højtidelighed i Domkirken forestod kongelig konfessionarius Christian Thodberg, der blev assisteret af biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt og domprovst Jens Arendt.
Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen overværede højtideligheden sammen med repræsentanter fra den danske regering, Folketinget, repræsentanter fra den russiske regering og fra Sankt Petersborg by, medlemmer af Romanoff-familien og Kulikovsky-familien samt repræsentanter fra den russisk ortodokse kirke.
Efter mindegudstjenesten i Roskilde Domkirke blev Dagmars kiste båret af en fælles dansk/russisk æresvagt, af fem officerer fra Den Kongelige Livgarde og fem officerer fra Den russiske Præsidents Garde ud til rustvognen, der kørte kisten, i kortege, til København. I København blev Kejserinde Dagmars kiste, der var draperet med den russiske, kejserlige fane, overført til en hestetrukken rustvogn, ført gennem Hovedstaden til Langelinje, hvor det danske orlogsfartøj, Esbern Snare lå til kaj, klar til at sejle kisten til Sankt Petersborg i Rusland.

 

 

Københavns politi sørgede for, at kortegen kunne komme frem uden forhindringer.

 

Gardehusarregimentet eskorterede den hestetrukne rustvogn igennem byens gader.

Den hestetrukne rustvogn blev ledsaget af en hesteeskorte fra Gardehusarregimentet. Kortegen startede ved Dronningeporten, ud forbi Christiansborg Slotsplads, hen langs Holmens Kanal, via Amalienborg, forbi Det Gule Palæ, hvor Dagmar var født og havde sin opvækst. På Amalienborg Slotsplads forbi Christian den IX's Palæ, hvor Enkekejserinde Dagmar boede en overgang. Den kongelige familie trådte frem på balkonen, vagten trådte til gevær på Slotspladsen da rustvognen passerede.
Herfra fortsatte kortegen til den russiske kirke, Aleksander Nevskij Kirken i Bredgade, hvor en kort ceremoni fandt sted. Sidste stop var Langelinjekajen, hvor orlogsfartøjet, Esbern Snare, tog kisten ombord og sejlede til Rusland. Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen tog imod Kejserinde Dagmars kiste på kajen inden Esbern Snare lagde fra kaj til tonerne af "I Danmark er jeg født", spillet af Livgardens Musikkorps og til lyden af en trefoldigt 21-skuds salut fra batteriet Sixtus.

 

 

Kejserinde Dagmars kiste var draperet med den russiske, kejserlige fane, under flytningen fra Roskilde Domkirke til Rusland, Skt. Petersborg.

 

Orlogsfartøjet Esbern Snare lå ved Langelinjekaj, klar til at sejle kisten fra Danmark til Rusland. Dagmar har ventet i nioghalvfjerds år.

26. september 2006 ankom Kejserinde Dagmars kiste til Rusland. Kisten blev båret i land, ved slottet i Peterhof, udenfor Sankt Petersborg. Det var i Peterhof, prinsesse Dagmar i sin tid, den 26. september 1866, satte foden på russisk jord. Kisten blev båret af den fælles dansk/russiske æresvagt fra Den Kongelige Livgarde og den russiske Præsidents Garde. Guvernøren fra Skt. Petersborg og fru Valentina Matvienko modtog personligt overdragelses-papirerne på kajen. Peterhof, Alexander Nevskij-kapellet blev efter en russisk-ortodoks højtidelighed åbent for offentligheden.

 

 

 

Københavns politi holdt ro og orden iblandt de fremmødte.
Mange folk mødte op i gaderne.

 

Gardehusarregimentet eskorterede rustvognen rundt.
Det blev Kejserindens sidste rejse.

 

Politiet eskorterede kronebilerne, med kongefamilien, ud og hjem fra ceremonien i Roskilde og København.

28. september blev der i Isaak katedralen i Sankt Petersborg holdt en mindegudstjeneste. Patriarken af Moskva, Alexy II, forretede gudstjenesten. Den danske ambassadør i Moskva, Per Carlsen, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, den russiske kulturminister Sokolov, Skt. Petersborgs guvernør Matvienko, den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, samt prinsesse og prins Michael af Kent var blandt deltagerne, ved mindehøjtideligheden i katedralen.
Genbegravelsen fandt sted i Peter og Paul Katedralen, hvor kejserinde Dagmar blev stedt til evigt hvile, ved sin mands side,
zar Alexander III.

 

Kejserinde Dagmars kiste ankom til Rusland 26. september 2006, denne dag var netop 140-års dagen for Dagmars ankomst til Rusland, hvor hun mødte sin ægtemand. Dagmar blev stedt til evigt hvile, ved sin mands side.

 
 

Prinsesse af Danmark.
Maria Sophie Frederikke Dagmar.
Født 26. november 1847 - død 13. oktober 1928.
Gift 9. november 1866 med Alexander Alexandrovitsch.
Zar af Rusland Alexander III og Kejserinde Dagmar af Rusland
Genbegravet i Sankt Petersborg 28. september 2006.
Begravet i Roskilde Domkirke 1928.

 
 
Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke
Kongelig Gravkirke

Konger og Dronninger
begravet i Domkirken
Dronning Ingrids
begravelse 2000
Prins Henriks
bisættelse 2018