Hendes Majestæt
Dronning Margrethe
åbnede forbindelsen

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Modsat forbindelsen over Øresund, der blev færdigbygget før tiden, blev forbindelsen over Storebælt for tog og biler med de store forsinkelser, oversvømmelser og så videre, endelig færdig til indvielsen, søndag den 14. juni 1998. Byggeriet har under og over Storebælt modsat Øresund kostet menneskeliv.
Betalingsterminalen på Sjælland har i hver retning otte vognbaner plus nødspor. Prisen år 2000 for en overfart, hver vej, var 230 kroner for personbiler.

     

Den faste forbindelse over Storebælt er i alt 18,6 kilometer lang. Vestbroen 6,6 kilometer og Østbroen 6,8 kilometer. Den samlede anlægspris er 21,6 mia. korner.

Sprogø

Fyret på Sprogø, indviet 1868, 42 meter over havet. Tidligere var tre personer beskæftiget ved fyret, alle boede med familie i de tre små huse ved foden af fyrtårnet. Fyret blev senere fuld automatiseret, hvorefter stillingerne nedlagt. Fyret ophørte helt med sin funktion, slukket august 1980.
Kvinde-anstalten på Sprogø fra perioden 1922-1961 (afbrudt 1940-47), hvor de piger, der var på afveje og ikke kunne styre sig, havde hjem. Disciplinen kunne ofte være brutal og gruppepresset. Efter at de moderne psykologer og pædagoger fandt ud af at det var forkert at isolere pigerne, blev hjemmet nedlagt. Alle huse står nu tomme.
Sprogø er i dag fredet og reservat for fuglelivet.

     

Fyrtårnet og kvindeanstalten er i dag nedlagt og helt ude af funktion. Alle bygninger på Sprogø står tomme. Øen er nu fredet reservat for dyrelivet.

Sprogøs størrelse før og efter bygge-riet.
Før: 38 hektar eller 70 tønder land.
Efter: 156 hektar eller 287 tønder land.
Byggeriet har ikke berørt det gamle Sprogø.

 

     

Betalingsanlægget har otte vognbaner og et nødspor i hver retning. Prisen for at passere Storebælt afhænger af køretøjets størrelse, der automatisk bliver opmålt og klassificeret i betalingssystemet.

Storebæltsforbindelsen en succes

Den faste forbindelse over Storebælt er blevet en stor succes. Flere og flere end der tidligere er beregnet og budgetteret med, rejser med tog eller bil over bæltet. Trafikken på den 18,6 kilometer lange forbindelse har forløbet uden problemer og uden dannelser af trafikpropper i betalingsanlægget. Kun dårligt vejr har lukket broen for de store høje og lette køretøjer.
Tog trafikken har ligeså forløbet uden problemer på vestbroen og i tunnelen under Storebælt.