Scrapbogen
Billedforedrag

Billedet her er fra mit store billedforedrag i Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg, tirsdag den 25. oktober 2011, hvor ikke mindre end godt 100 personer mødte op. Vært for arrangementet var OK-Klubben i Esbjerg, der er tilsluttet Landsorganisationen af OK-klubber i Danmark, og der samarbejdes lokalt med FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund).
Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Først i februar 2001 startede jeg op med at fortælle om min royale hobby i mindre pensionistklubber og lignende.
Jeg har aldrig selv gjort noget for at markedsføre sådanne eftermiddage/aftener. Det har spredt sig selv, imellem klubberne, ved hjælp af mund til mund metoden, hvorefter ledelsen kontaktede mig og indgik en aftale.
De første mange år, havde jeg adskillige fotoalbums med ud i klubberne. Fortalte om billederne medens folk selv bladede rundt i mapperne. Det er blevet til mange gode oplevelser med de ældre gennem tiderne.
Det ældre publikum lyttede spændt på mig, når jeg fortalte om mine oplevelser og billedernes tilblivelse. Der var altid en god spørgelyst, ro og orden i lokalet, når jeg fremviste mit kongelige materiale.
Til de mange billedforedrag, jeg afviklede rundt omkring, mødte gerne omkring 15 til 40 person op.
Ned af siden her kan du se en oversigt over de pensionistklubber, hvor jeg gennem tiderne har fortalt og fremvist mine royale fotos fra de kongelige begivenheder.

Pensionistklubben KLUB 95 i TORSTED, 14. januar 2003
Singleklubben
SPORSKIFTET i TIM, 24. september 2010

De første år jeg fremviste billederne, hvor jeg hver- ken havde adgang til pro- jektor eller anden form for fremvisning, benyttede jeg kun mine fotoalbums, som folk selv måtte blade rundt i, medens jeg her i Torsted Forsamlingshus, KLUB 95, fortalte om alle mine kongelige oplevel-ser.

I singleklubben i Tim, SPORSKIFTET, stations- bygningen, hvor jeg flere gange var på besøg, startede jeg også frem-visningen med fotoalbums til selvsyn.
I dag anvender jeg projektor, der gør mine billedforedrag bedre.

 
 

Fremvisning af kongelige fotos

   

  6. februar 2001:

Aktivitets Centret, TIRSDAGSKLUB, Grønnegade, Ringkøbing.

   

 16. maj 2002:

DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB, Holstebro.

   

 17. sept. 2002:

TIRSDAGSKLUBBEN HUMLEGåRDEN, Holstebro.
   

 17. oktober 2002:

OTIUMSKLUBBEN, Holstebro.

   

 14. januar 2003:

KLUB 95, Torsted.

   

  2003:

Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim.

   

 16. marts 2004:

STØTTEKREDSEN for ”De gamles hjem” i Stadil.

   

  6. april 2004:

TIRSDAGSKLUBBEN, Støberigården, Toftegården og Toftegade, Holstebro.

   

 19. april 2004:

RINGKJØBING GULDALDERKLUB, Menigheds-Centret, Ringkøbing.

   

  7. oktober 2004:

DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB, Holstebro.

   

 23. nov. 2004:

STØTTEKREDSEN for ”De gamles hjem” i Stadil.

   

 11. januar 2005:

Generalforsamling, PLEJEHJEMMETS VENNER, H. Eskesensminde, Tim.

   

 26. oktober 2006:

DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB, Holstebro.

   

  September 2008:

Plejehjemmet, ÅLKJÆRSMINDE, Skrænten 4, Struer.

   

 24. sept. 2010:

Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim.

   

  3. februar 2011:

Ringkøbing Plejehjem.

   

 18. august 2011:

RINGKØBING HUSMODERFORENING i dagcentret, Ringkøbing.

   

 25. oktober 2011:

Ældreklubben, OK-KLUBBEN ESBJERG. Protektor: Prinsesse Benedikte.

   

 17. februar 2012:

Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim.

   

 12. oktober 2012:

Rindum Plejehjem, Ringkøbing.

   

 12. februar 2013:

KLUB 95, Torsted.

   

 24. oktober 2013:

Idom-Råsted Pensionistklub.

   
 28. januar 2014:
STØTTEKREDSEN for ”De gamles hjem” i Stadil.
   
 14. marts 2014:
Kvong Friskole.
   
  3. oktober 2014:
Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim.
   
 15. oktober 2014:
Ringkøbing Plejehjem.
   
 24. marts 2015:
STØTTEKREDSEN for ”De gamles hjem” i Stadil.
   

 20. oktober 2015:

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter.

   

 22. oktober 2015:

Fjordparkens Aktivitetscenter i Ringkøbing.

   

 12. oktober 2016:

Handicap Tønders Seniorklub.

   

 12. oktober 2016:

SENIORCENTER Tønder.

   

 23. marts 2017:

Hover Pensionistforening.