Scrapbogen
Billedforedrag

Billedet her er fra mit store billedforedrag i Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg, tirsdag den 25. oktober 2011, hvor ikke mindre end godt 100 personer mødte op. Vært for arrangementet var OK-Klubben i Esbjerg, der er tilsluttet Landsorganisationen af OK-klubber i Danmark, og der samarbejdes lokalt med FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund).
Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. 

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

 

Først i februar 2001 startede jeg op med at fortælle om min royale hobby i mindre pensionistklubber og lignende.
Jeg har aldrig selv gjort noget for at markedsføre sådanne eftermiddage/aftener. Det har spredt sig selv, imellem klubberne, ved hjælp af mund til mund metoden, hvorefter ledelsen kontaktede mig og indgik en aftale.
De første mange år, havde jeg adskillige fotoalbums med ud i klubberne. Fortalte om billederne medens folk selv bladede rundt i mapperne. Det er blevet til mange gode oplevelser med de ældre gennem tiderne.
Det ældre publikum lyttede spændt på mig, når jeg fortalte om mine oplevelser og billedernes tilblivelse. Der var altid en god spørgelyst, ro og orden i lokalet, når jeg fremviste mit kongelige materiale.
Til de mange billedforedrag, jeg afviklede rundt omkring, mødte gerne omkring 15 til 40 person op.
Ned af siden her kan du se en oversigt over de pensionistklubber, hvor jeg gennem tiderne har fortalt og fremvist mine royale fotos fra de kongelige begivenheder.

Pensionistklubben KLUB 95 i TORSTED, 14. januar 2003
Singleklubben
SPORSKIFTET i TIM, 24. september 2010

De første år jeg fremviste billederne, hvor jeg hver- ken havde adgang til pro- jektor eller anden form for fremvisning, benyttede jeg kun mine fotoalbums, som folk selv måtte blade rundt i, medens jeg her i Torsted Forsamlingshus, KLUB 95, fortalte om alle mine kongelige oplevel-ser.

I singleklubben i Tim, SPORSKIFTET, stations- bygningen, hvor jeg flere gange var på besøg, startede jeg også frem-visningen med fotoalbums til selvsyn.
I dag anvender jeg projektor, der gør mine billedforedrag bedre.

 
 

  Fremvisning af kongelige fotos

   
   24. sept. 1999:
 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. Billedforedrag fra de kongelige gemakker,
samt Storebæltsbroen og flere landskampe.
   
   12. maj 2000:
 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. Billedforedrag om Dronningen.
   
   11. august 2000:
 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. Øresundsbroen, "Bro mellem dansk og svensk".
   
   12. januar 2001:
 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. "Per & broerne", Storebælts- og Øresundsforbindelsen
   

  6. februar 2001:

 Aktivitets Centret, TIRSDAGSKLUB, Grønnegade, Ringkøbing. "Amatørfotos tæt på kongehuset".
   

 16. maj 2002:

 DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB, Holstebro. Billedforedrag fra de kongelige gemakker.
   

 17. sept. 2002:

 TIRSDAGSKLUBBEN HUMLEGÅRDEN, Holstebro. Kongelig amatør hoffoto-graf, Per Brunsgård for-tæller og viser billeder.
   

 17. oktober 2002:

 OTIUMSKLUBBEN, Holstebro. Billeder fra det Royale besøg i Hanstholm 2002.
   

 14. januar 2003:

 KLUB 95, Torsted. Billedforedrag fra de kongelige gemakker.
   

 16. marts 2004:

 STØTTEKREDSEN for De gamles hjem i Stadil. Per Brunsgård, Tim, fortæller
og viser foto's af de kongelige.
   

  6. april 2004:

 TIRSDAGSKLUBBEN, Støberigården,
 Toftegården og Toftegade,
Holstebro.
Per Brunsgård fortæller og
viser fotos af de kongelige.
   

 19. april 2004:

 RINGKJØBING GULDALDERKLUB,
 
Menigheds-Centret, Ringkøbing.
Per Brunsgård, Tim:
"Kongelig fotograf".
   

  7. oktober 2004:

 DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB,
 
Holstebro.
Per Brunsgård fortæller og
viser billeder af de kongelige.
   

 23. november 2004:

 STØTTEKREDSEN for De gamles hjem i Stadil. Per Brunsgård viser billeder
fra det kongelige bryllup.
   

 11. januar 2005:

 Generalforsamling, PLEJEHJEMMETS VENNER,
 
H. Eskesensminde, Tim.
Billedforedrag fra de
kongelige gemakker.
   

 26. oktober 2006:

 DYSSEGÅRDENS PENSIONISTKLUB, Holstebro. Per Brunsgård viser bil-leder af de kongelige.
   

  September 2008:

 Plejehjemmet, ÅLKJÆRSMINDE, Skrænten 4, Struer. Per viser billeder fra sit royale arkiv.
   

 24. sept. 2010:

 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. Per Brunsgård viser billeder fra den svenske kronprinsesse Victoria's bryllup.
   

  3. februar 2011:

 Ringkøbing Plejehjem. Per Brunsgård viser billeder af de kongelige.
   

 18. august 2011:

 RINGKØBING HUSMODERFORENING
 
i dagcentret, Ringkøbing.
Mød op og hør Per Brunsgård
fortælle om sine mange oplevel-
ser med sin hobby.
   

 25. oktober 2011:

 Ældreklubben, OK-KLUBBEN ESBJERG.
 Protektor: Prinsesse Benedikte.
Billedforedrag fra de
kongelige gemakker.
   

 17. februar 2012:

 Singleklubben, SPORSKIFTET, Tim. Per Brunsgård viser billeder fra Dronningens 40 års jubilæum.
   

 12. oktober 2012:

 Rindum Plejehjem, Ringkøbing. Billedforedrag fra de kongelige gemakker.
   

 12. februar 2013:

 KLUB 95, Torsted. Per Brunsgård: Royale billeder.
   

 24. oktober 2013:

 Idom-Råsted Pensionistklub. Billedforedrag fra de kongelige gemakker.
   
 28. januar 2014:
 STØTTEKREDSEN for De gamles hjem i Stadil. Billedforedrag fra de
kongelige gemakker.
   
 14. marts 2014:
Kvong Friskole.
   
 15. oktober 2014:
 Ringkøbing Plejehjem. Billedforedrag fra Regentparrets besøg
i Ringkøbing den 2. september 2014.
   
 24. marts 2015:
 STØTTEKREDSEN for De gamles hjem i Stadil. Billedforedrag fra Regentparrets besøg
i Ringkøbing den 2. september 2014.
   

 20. oktober 2015:

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter. Billedforedrag fra Regentparrets besøg
i Ringkøbing den 2. september 2014.
   
   22. oktober 2015:
Fjordparkens Aktivitetscenter i Ringkøbing. Billedforedrag fra Regentparrets besøg
i Ringkøbing den 2. september 2014.
   

 12. oktober 2016:

 Handicap Tønders Seniorklub. Billedforedrag, hvor Per Brunsgård fortæller om
sin hobby og viser billeder af konge familien.
Det var generelt et oplæg om kongehuset.
   

 12. oktober 2016:

SENIORCENTER Tønder. Billedforedrag, hvor Per Brunsgård fortæller om
sin hobby og viser billeder af konge familien.
Det var generelt et oplæg om kongehuset.
   

 23. marts 2017:

 Hover Pensionistforening. Billedforedrag fra Regentparrets besøg i
Ringkøbing den 2. september 2014.
   
   7. november 2017:
 Tim og Omegns Seniorklub Billedforedrag fra Regentparrets besøg i
Ringkøbing den 2. september 2014.
   
  14. november 2017:
 Ringkøbing Plejehjem. Billedforedrag fra Regentparrets besøg i
Ringkøbing den 2. september 2014.