Danske Konger
940 - 1448

 

Roskilde Domkirke, Kongelig Gravkirke.
Siden Reformationen 1536 er samtlige danske konger blevet begravet i Roskilde Domkirke, i særlige kongelige gravkapeller.
Kirken rummer også enkelte middelalderlige kongegrave som her, på den fornemste plads, midt i koret, findes Margrete I's pragtfulde sarkofag.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Kong Gorm den Gamle & dronning Thyra ca. 936 - 958
Gorm den Gamle,
død 958, konge omkring 940. Søn af muligvis kong Hardeknud.
Gift med Thyra, tilnavn Danebod,
død før 958. 3 børn: 2 sønner / 1 datter.
Kong Gorm den Gamle og dronning Thyra er gravsat i Jelling Kirke ved Vejle.

Kong Harald I Blåtand ca. 958 - 987
Harald Blåtand,
konge ca. 958 - 987, søn af kong Gorm den gamle og dronning Thyra.
Gift 1. gang med Gunhild, 2. gang med Tove, og 3. gang med Gyrith.
4 børn: 2 sønner / 2 døtre.
Kong Harald I Blåtand er gravsat i Roskilde Domkirke.

Kong Svend I Tveskæg ca. 987 - 1014
S
vend Tveskæg,
født ca. 960, død 1014, søn af kong Harald I Blåtand og dronning Gyrith.
Konge af Danmark ca. 987 - 1014, tillige af S-Norge fra ca. 1000 og af England fra 1013.
Gift 1. gang med Gunhild.
4 børn: 2 sønner / 2 døtre.
Gift 2. gang med Sigrid Storråde.
Et barn: 1 datter.
Uden for ægteskab endnu flere døtre.
Kong Svend I Tveskæg blev først bisat i York og senere i Roskilde Domkirke.

Kong Harald II 1014 - 1018
Harald,
født ca. 989, død 1018, konge 1014 - 1018.
Ældste søn af kong Svend I Tveskæg og dronning Gunhild.
Kong Harald II, hans gravsted kendes ikke.

Kong Knud I den Store & dronning Emma 1018 - 1035
Knud den Store,
født ca. 995, død 1035.
Konge af England 1014 - 1035, af Danmark 1018 - 1035 og af Norge 1028 - 1035.
Næstældste søn af Kong Svend I Tveskæg og dronning Gunhild.
Ægtede 1017 Kong Ethelreds enke Emma,
død 1052. 2 børn: 1 søn / 1 datter.
Før ægteskab med dronning Emma: 2 sønner.
Kong Knud I den Store er begravet i domkirken i Winchester.

Kong Hardeknud 1035 - 1042
Hardeknud,
født 1018, død 1042, Konge af Danmark 1035 - 1042 og af England 1040 - 1042.
Søn af kong Knud I den Store og dronning Emma.
Ingen børn.
Kong Hardeknud er begravet i Winchester Domkirke.

Kong Magnus den Gode 1042 - 1047
Magnus den Gode,
født 1024, død 1047, dansk konge 1042 - 1047 og norsk konge 1035 - 1047.
Søn af Olav den Hellige af Norge og dennes frille, Alfhild.
Ugift, et barn: 1 datter.
Kong Magnus den Gode er begravet i Nidaros, Trondheim.

Kong Svend II Estridsen 1047 - 1074
Svend Estridsen,
født ca. 1020, død 1074, konge 1047 - 1074.
Søn af Ulf Jarl og kong Svend I Tveskægs datter, Estrid.
Gift 1. gang med dronning Gunhild, datter af Svend Jarl.
Et barn: 1 søn.
Gift 2. gang med dronning Gyde.
Ingen børn.
Gift 3. gang 1068 med dronning Thora, enke efter Harald Hårderåde. Ingen børn.
Gift 4. gang med dronning Ellisif (Elizabeth). Et barn: 1 søn.
Udenfor ægteskab: 19 børn.
Kong Svend II Estridsøn er gravsat i Trefoldighedskirken, Domkirken, i Roskilde.

Kong Harald III Hén 1074 - 1080
Harald Hén,
født ca. 1041, død 1080, konge 1074 - 1080, søn af kong Svend II Estridsøn. Ingen børn.
Kong Harald III Hén er sandsynligvis begravet i Skånes ældste stenkirke i Dalby.

Kong Knud II den Hellige & dronning Edel 1080 - 1086
Knud den Hellige,
død 1086, konge 1080 - 1086, søn af kong Svend II Estridsøn.
Gift 1080 med dronning Edel,
død 1115, grevedatter fra Flandern. 3 børn: 2 døtre / 1 søn.
kong
Knud II den Hellige er gravsat i Sct. Knuds Kirke, Odense Domkirke.

Kong Oluf I Hunger 1086 - 1095
Oluf Hunger,
født 1052, død 1095, konge 1086 - 1095, søn af kong Svend II Estridsøn.
Gift med dronning Ingegerd, datter af Harald Hårderåde.
Ingen børn.
Kong Oluf I Hunger, hans gravsted kendes ikke.

Kong Erik I Ejegod 1095 - 1103
Erik Ejegod, død 1103, konge 1095 - 1103, søn af kong Svend II Estridsøn.
Gift med dronning Bodil, datter af Jarl Thrugot,
død 1103. 5 børn: 3 sønner / 2 døtre.
Kong Erik I Ejegod er begravet i Paphos på Cypern.

Kong Niels & dronning Margrete Fredkulla 1103 - 1134
Niels,
født ca. 1064, død 1134, valgt til konge efter kong Erik Ejegods død 1103.
Søn af kong Svend II Estridsøn.
Gift 1104 med Margrete Fredkulla,
død ca. 1127. 2 børn: 1 datter / 1 søn.
Gift 2. gang med
Ulfhild, enke efter kong Inge af Sverige.
Ulfhild, enke efter kong Inge af Sverige. Ulfhild, enke efter kong Inge af Sverige. Ingen børn.
Børn udenfor ægteskab: 1 datter.
Kong Niels er begravet i Slesvig domkirke, dronning Margrete Fredkulla er gravsat i Roskilde.

Kong Erik II Emune 1134 - 1137
Erik Emune,
død 1137, konge 1134 - 1137, søn af kong Erik I Ejegod.
Gift omkring 1132 med dronning Malmfred,
født ca. 1100, død ca. 1140. Ingen børn.
Børn udenfor ægteskab: 1 søn.
Kong Erik II Emune's grav ukendt.

Kong Erik III Lam 1137 - 1146
Erik Lam,
død 1146, konge 1137 - 1146, dattersøn af Erik I Ejegod.
Gift 1144 med dronning Lutgard, første dronning af tysk herkomst i Danmark.
Ingen børn.
Børn udenfor ægteskab: 1 søn.
Kong Erik III Lam er gravsat i Sct. Knuds Kirke, Odense Domkirke.

(Kong Oluf II ca. 1140 - 1143)
Oluf Haraldsen,
død 1143, modkonge ca. 1140 - 1143, søn af Harald Kesja.
Kong (Oluf II) var kun konge i Skåne, faldt i slaget ved Tjuteå 1143.  
Kong Oluf II, hans gravsted kendes ikke.

Kong Svend III Grathe 1146 - 1157
Svend Grathe,
født ca. 1127, død 1157, medkonge 1146 - 1157, søn af kong Erik II Emune.
Gift med dronning Edel, datter af markgreve Conrad af Wettin.
Ingen børn.
Børn udenfor ægteskab: Kongen havde muligvis 1 datter.
Kong Svend III Grathe er begravet på heden, Grathe Hede, syd for Viborg.

Kong Knud III 1146 - 1157
Knud,
død 1157, konge 1146 - 1157, søn af Kong Niels' søn Magnus.
Knud III var gift med en datter af kong Svesker den Ældre af Sverige.
Ingen børn.
7 børn udenfor ægteskab: 3 sønner og 4 døtre.
Kong Knud III, hans gravsted kendes ikke.

Kong Valdemar I den Store 1154 - 1182
Valdemar den Store,
født 1131, død 1182, konge 1154 og enekonge 1157 - 1182, søn af Knud Lavard og Ingeborg.
Gift med dronning Sophie,
født 1140, død 1198. 8 børn: 2 sønner / 6 døtre.
Børn udenfor ægteskab: 1 søn.
Kong Valdemar I den Store og dronning Sophie er begravet i Sankt Bendts Kirke, klosterkirke, i Ringsted.

Kong Knud IV & dronning Gertrud 1182 - 1202
Knud,
født 1162, død 1202, konge 1182 - 1202, søn af kong Valdemar I den Store og dronning Sophie.
Gift 1177 med Gertrud,
født ca. 1153, død 1197, datter af Heinrich der Löwe. Ingen børn.
Kong Knud IV er gravsat i Ringsted Kirke.

Kong Valdemar II Sejr & dronning Dagmar & dronning Berengaria 1202 - 1241
Valdemar Sejr,
født 1170, død 1241, konge 1202 - 1241.
Næstældste søn af kong Valdemar I den Store og dronning Sophie.
Gift 1. gang 1205 med dronning Dagmar (Margrethe Dragomir),
død 1212. Et barn: 1 søn.
Gift 2. gang 1214 med dronning Berengaria,
født ca. 1190, død 1221. 4 børn: 3 sønner / 1 datter.
2 børn udenfor ægteskab: 2 sønner.
Kong Valdemar II Sejr, dronning Dagmar og dronning Berengaria er begravet i Ringsted.

Kong Erik IV Plovpenning 1241 - 1250
Erik Plovpenning,
født 1216, død 1250, konge 1241 - 1250.
Ældste søn af kong Valdemar II Sejr og dronning Berengaria.
Gift 1239 med dronning Jutta af Sachsen,
født omkring 1223. Børn: 4 døtre.
Kong Erik IV Plovpenning blev først gravlagt i Sortebrødrenes kirke i Slesvig, senere flyttet til St. Hans's
Nonnekloster
i Slesvig og efter Kong Abels død til Slesvig Domkirke. Året 1258 blev kong Erik IV stedt til evigt hvile i Ringsted Kirke.

Kong Abel & dronning Mechtilde 1250 - 1252
Abel,
født ca. 1218, død 1252, konge 1250 - 1252, hertug af Slesvig 1232.
Søn af kong Valdemar II Sejr og dronning Berengaria.
Gift 25. april 1237 med Mechtilde af Holsten,
død 1288. Børn: 3 sønner.
Et barn udenfor ægteskab: 1 datter.
Kong Abel er gravlagt i Slesvig Domkirke.

Kong Christoffer I 1252 - 1259
Christoffer,
født 1219, død 1259, konge 1252 - 1259.
Yngste søn af kong Valdemar II Sejr og dronning Berengaria.
Gift 1248 med dronning Margrete Sambiria,
født omkring 1230, død 1282. Børn: 3 sønner.
Kong Christoffer I er gravlagt i koret i Ribe Domkirke, dronning Margrete Sambiria er gravlagt i cisterciensernes kirke i Doberan.

Kong Erik V Glipping 1259 - 1286
Erik Glipping,
født ca. 1240, død 1286, konge 1259 - 1286.
Søn af kong Christoffer I og dronning Margrete Sambiria.
Gift 1273 med Agnes af Brandenburg,
født 1258, død 1304. 7 børn: 3 sønner / 4 døtre.
Kong Erik V Glipping er gravlagt i Viborg Domkirkes krypt, dronning Agnes er begravet i Ringsted.

Kong Erik VI Menved 1286 - 1319
Erik Menved,
født 1274, død 1319, konge 1286 - 1319.
Søn af kong Erik V Glipping og dronning Agnes.
Gift 1296 med dronning Ingeborg,
født ca. 1279, død 1319. Børn: 3 sønner.
Fik derudover omkring 11 dødfødte børn. De tre sønner dødede også som lille.
Kong Erik VI Menved og dronning Ingeborg er stedt til hvile i Ringsted Klosterkirke.

Kong Christoffer II 1319 - 1326
Christoffer,
født 1276, død 1332, konge 1319 - 1326 og 1329 - 1332.
Søn af kong Erik V Glipping og dronning Agnes.
Gift omkring 1307 med dronning Eufemia, datter af Bugislaw IV af Pommern,
født ca. 1285, død 1330.
6 børn: 3 døtre / 3 sønner.
Kong Christoffer II og dronning Eufemia er gravsat i Sorø Kirke.

Kong Valdemar III 1326 - 1329
Valdemar,
født ca. 1314, død 1364, konge 1326 - 1329, søn af hertug Erik II af Slesvig, Sønderjylland.
Kong Valdemar III blev indsat 1326 som barnekonge med sin onkel, pantherren grev Gert III af Holsten, som formynder.
Valdemar døde 1364 som hertug af Sønderjylland.

Kong Christoffer II 1329 - 1332
Christoffer,
født 1276, død 1332, konge 1319 - 1326 og 1329 - 1332.
Søn af kong Erik V Glipping og dronning Agnes.
Regent for anden gang.
Kong Christoffer II er gravsat i Sorø Kirke.

1332 - 1340 Interregnum
Otte år, hvor Danmark var uden en anerkendt regent.
Tidsrummet mellem en herskers død eller afgang og efterfølgerens tiltræden.

Kong Valdemar IV Atterdag 1340 - 1375
Valdemar Atterdag,
født ca. 1320, død 1375, konge 1340 - 1375.
Yngste søn af kong Christoffer II og dronning Eufemia.
Gift med dronning Helvig, datter af hertug Erik II af Sønderjylland,
død ca. 1374. 6 børn: 2 sønner / 4 døtre.
Kong Valdemar IV Atterdag blev først begravet i Vordingborg, to år senere overført til Sorø.
Dronning Helvig er begravet i Esrum.

Kong Oluf III (II) (Kong Olav IV af Norge) 1375 - 1387
Oluf, Olav Håkonsson,
født 1370, død 1387, konge af Danmark som Oluf III 1376 - 1387, af Norge 1380 - 1387.
Eneste søn af kong Håkon VI af Norge og Margrete I af Danmark.
Kong Oluf III er begravet i Sorø.

Dronning Margrete I 1387 - 1397
Margrete,
født 1353, død 1412, dansk regerende dronning 1387 - 1397, (1375 - 1412).
 Datter af kong Valdemar IV Atterdag og dronning Helvig.
Gift 1363 med Kong Håkon VI af Norge,
født 1340, død 1380. Et barn: 1 søn.
Margrete I  blev gravsat i Sorø, men 4. juli 1413 overført til Roskilde, stedt til hvile bag alteret i Kannikekoret, Roskilde Domkirke.

Kong Erik VII af Pommern 1397 (1412) - 1439
Erik af Pommern,
født 1382, død 1459, konge af Danmark 1397 - 1439, Norge 1389 - 1442, af Sverige 1396 - 1439.
Søn af Vartislav VII af Pommern og Maria af Mecklenburg.
Gift 26. oktober 1406 med dronning Philippa, datter af Henry IV af
England og dronning Mary de Bohun.
født 1394, død 1430. Ingen børn.
Kong Erik VII af Pommern er begravet foran alteret i kirken i Rügenwalde.

Kong Christoffer III af Bayern & Dronning Dorothea 1440 - 1448
Christoffer af Bayern,
født 1418, død 1448, konge af Danmark 1440 - 48, af Sverige 1441 - 48 og Norge 1442 - 48.
Søn af pfalz-greve Johan I af Neumarkt og kong Erik VII af Pommern, søster Cathrine.
Gift 1445 med Dorothea af Brandenburg,
født 1430, død 1495. Ingen børn.
Kong Christoffer III af Bayern og dronning Dorothea er stedt til hvile i Roskilde Domkirke.