Regentparrets
besøg i Hvide Sande

 

Holmsland Kommunes borgmester Iver Enevoldsen bød regentparret velkommen til Hvide Sande og overrakte byens gaver. Mange havde taget opstilling ude foran rådhuset.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Tirsdag 5. september 2006 gjaldt det så besøget i Hvide Sande. Hvide Sande by havde fødselsdag, fyldte75 år.
Regentparret ankom til rådhuset klokken 10.00. Den officielle modtagelse udenfor rådhuset forestod stiftamtmand Torben Sørensen, han udråbte et nifoldigt leve, Ringkøbing Big Band spillede Kongesangen.
Indenfor i kommunalbestyrelseslokalet tog borgmester for Holmsland Kommune, Iver Enevoldsen, imod dronning Margrethe og prinsgemal Henrik, overrakte dem byens gaver.
Dronningen fik et mink-smykke med tilhørende øreringe fremstillet af Trine Trier Rosendahl fra Holmsland.
Prinsen fik en specielt udgave af jubilæums-fiskekogebogen som lokale kokke havde bidraget til.

 

 

Regentparret havde taget deres pladser i kommunalbestyrelseslokalet, blev officielt budt velkommen til Holmsland Kommune.

Borgmester Iver Enevoldsen overrækker dronning Margrethe byens gave, et minksmykke med tilhørende øreringe.

Efter modtagelsen på rådhuset drog regentparret på fiskeauktion i hvide Sande auktionshal, i hallen blev prinsen og dronningen modtaget af formanden for Hvide Sande Fiskeriforening Jørgen Christensen og auktionsmester Søren Vejrup. Der blev afholdt en mindre fiskeauktion og orienteret om auktionens virksomhed. Prins Henrik havde købt en fiskekasse med helleflynder, havtaske og pighvar for kun to en halv krone. Billigere fås det ikke.
Efter den uformelle auktion delte regentparret sig. Dronning Margrethe tog ud på Hvide Sande Skole og Folkebibliotek. Modtagelsen forestod skoleinspektør Viktor Degn og ledende bibliotekar Maria Nygaard.
Prins Henrik besøgte Hvide Sande Røgeri og modtog i gave en kasse med fisk, honning og snaps.
Frokosten fra Holmsland Kommune til regentparret og indbudte gæster stod for i Fiskeriets Hus. Regentparret besøgte udstillingen i huset inden frokosten.

 

 

Regentparret viste stor interesse for fiskeriet i Hvide Sande. De havde stor spørgelyst til erhvervet og nød også auktionen i hallen.

Dronningen spadserede rundt på Hvide Sande Skole. Børnene sang for dronningen i skolegården.
Det var en skoledag alle elever på skolen nød.

Frokosten indtog regentparret på Fiskeriets Hus. Maden var leveret fra Restaurant Sandgården, der blandt andet bød på kulmule, pighvar og mandel-chokoladekage.

Dronningen besøgte i Hvide Sande de berømte husbåde i Tyskerhavnen. Direktør Hans Peter Kristensen fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S modtog dronning Margrethe foran bådene og orienterede om værftets byggeri af husbåde, fremviste samtidig for dronningen en husbåd.
Majestæten var i manøvregangen ved kammerslusen i Hvide Sande, borgmesteren præsenterede de enkelte udstillere som hver fortalte om deres udstilling i gangen. Af udstillere var blandt andet Trine Trier Rosendahl, der stod bag Holmsland Kommunes officielle gave til dronningen, mink-smykket med øreringe, De to kvinder mødte hinanden i slusens manøvregang.
Kystdirektør Jesper Holt Jensen og slusemester Henning Yde tog imod prins Henrik ved "Blåtårn". De orienterede prinsen om afvandings- og gennemsejlingsslusen. Prins Henrik gik fra "Blåtårn" ombord på redningsbåden Emilie Robin. Stationsleder Lorenz Lauridsen og havnechef Erik Clausen orienterede prinsen om redningsvæsenet og den kommunale selvstyrehavn.

 

 

Dronning Margrethe tog sig tid til at se udstillingerne under slusen sammen med samtlige kunstnere der havde stillet op.

Dronningen i manøvregangen under afvandingsslusen i Hvide Sande.

Dagens sidste besøg på programmet var indvielsen af kunstværket på stranden ved sydhavnen i Hvide Sande.
Udvalgsformand i Statens Kunstfond, professor Jesper Christensen samt billedhugger Marianne Hesselbjerg, professor, arkitekt Carsten Juel-Christensen og landskabsarkitekt Torben Schønherr modtog regentparret ved klitterne. Udvalgsformanden overdrog hele kunstværket til kommunen som borgmester Iver Enevoldsen takkede og forestod indvielsen for. Kunstnerne orienterede dronningen om kunstværket.

 

 

Dronning Margrethe og prins Henrik tog deres pladser i den loge der var opstillet ved klitterne, ud mod havet i Hvide Sande.

Hvor er kunstværket spurgte prins Henrik, da han gik tur på de røde fliser. Det er de røde fliser der udgør kunstværket.